ANASAYFA

ÇAYIN ALTERNATİFİ KİVİ OLABİLİR Mİ?

Türkiye’de 204 bin aile 774 bin dekar alanda çay tarımı yapıyor. Türkiye’deki insanların tümünün çay tüketimi, maksimum 180-190 bin ton kuru çaydır. Çay tarımı yapılan yerlerin en önemli geçim kaynağı yine bu sektörden gelir. Bir devlet teşekkülü olan Çaykur’un Türkiye sathında 46 çay fabrikası vardır. Çaykur’dan daha fazla özel sektör fabrikaları da vardır. Bu fabrikalarda çalışan işçiler, bu fabrikalara teknik ve gıda malzemeleri tedarik eden tacirler ve buna benzer çeşitli sektörleri biraraya getirdiğimizde çay tarımı, yapılan yöre insanları için çok önem taşır.

Fakat bu yörelerde kivi için ne bir kooperatif ne de bir fabrika vardır. Mağazalarda tanesi 40-50 kuruştan satılmaktadır, ancak dükkân sahipleri, kivi üreticilerinden kivi satın alırlarken kilosuna 30 ya da en fazla 40 kuruş vermektedirler. Bunun için kivi üreticileri kivinin ücret politikasını beğenmemektedirler.

Kivinin dikimi ve yetiştirilmesi için yöre toprakları ekolojik olarak diğer yörelerinkinden daha uygundur. Onun için kivi tarımı bizler için çok ekonomiktir ve böylece çok para kazanabiliriz.

Bir portakalda bulunan C vitamininden iki kat daha fazla vitamine sahip olan kivi, potasyum bakımından da zengindir ve mide hastalıklarına iyi gelir, kabızlığın ise doğal ilacıdır.                                                                                                                                                              LAZURİ