DUDBUT'K'A

BOK'SİŞİ MOXTASNERİ: ARKABESP'ORİ

Arkabesp’orişi k’ulubiş doloxe na iteşkilinu bok’sişi grup’i coxo muşişen dido molaşinapaps. Ant’renoroba muşişa Balk’anişi mcveşi şamp’ioni na3ionaluri bok’sori Hamdi Yildirimi na muiqoninu bok’sişi grup’ik ringepes zifosi steri bars. Ndğa z’ireli ant’renoriten gecginobape na mogaps Arkabesp’orişi bok’siş grup’i, na3ionaluri bok’sişi grup’is şkvit bok’sori k’ala itemsilinen. Bok’sişi sp’ort’is gentilmenoba do megabroba beciti na şinaps Arkabesp’orik, moxtasneri p’eriodepes Turketişi şamp’ionape gamaqonu do k’arta oras na3ionaluri grup’işa sp’ortmeni meçamu noğiraps.

Arkabesp’orişi bok’siş grup’işi ant’renori Hamdi Yildirimik, "Arkabes ndğalepe golaxtaşi k’ai viqvaten. Noğira çkini bok’sişi sp’ort’i k’artaşa oqoropinu ren. Doloxe çkinişen xemaxvenconi ağanmordalepe gamaviqonopt. K’ulanepeşi k’lasis Turketişi şamp’ionoba movogit. Moxtasneri ndğalepes umosi dido şamp’ionepe na gamaviqonaten dido k’ai içkinas.” ya tku.

Arkabesp’oriş K’ulubişi Dudmaxvence Huseyin Uzunhasanoğluk na qu ğarğala muşis, "Arkabes bok’siş sp’ort’i mcveşi ndğalepe muşi steri iqvas yado vixandept. Arkabeşen Turketişi şamp’ioni gamaqonuşi xeleba miğunan. A3’i bok’işi grup’i çkinis çkvaneri sik’letepes madaliape na mogasunon dido xemaxvenconi ağanmordalepe miqonunan." ya tku.

Dudmaxvence ğarğala muşi, “Noğa çkinişi oçinapus sp’ort’i dido beciti ren. Emuşeni Arkabesp’orişi bok’siş grup’ik ağanmordalepeşa bok’sişi sp’ort’i oqoropinu do ağanmordalepe k’aveşxanepeşen moşletinu şeni dido beciti sakvarepe ikips yado vicer. Gecginu şeni sp’ort’işi tesisepe oxvenu na dvaç’irs miçkinan. Amuşeni otesisuşi modernuri gagnapa çkini k’ala, gecgineri na viqvatminonan branşepe o3xunuten menceli çkini mteli Turketişa o3’iru minonan. Arkabesp’ori k’uçxepe muşişi jin na dvadginen ar k’ulubi oxvenu minonan do aya p’aminonan.” otkuten doçodinu.                                                                                                                                                              TÜRKÇE