ANASAYFA

RUSYA'DA GÜRCÜSTAN ANKETİ

Tiflis hattında casus krizi ve devamında Rusya’nın aldığı katı önlemler, Rus halkının Gürcülere bakışını kökünden değiştirdi. Moskova’da bulunan Kamuoyu Araştırmaları Merkezi VİTSOM ’un anketine katılan Rusların farklı sorulara verdikleri cevap yüzdeleri şöyle: Yüzde 61, Gürcüstan’ı “Haydut devlet” olarak tanımlıyor, yüzde 31, Gürcüstan’ın Rus subaylarını casusluk suçlamasıyla tutuklamasının, Rusya’yı tahrik etmek ve daha sonra da içişlerine karıştığı yönünde suçlayabilmek amacıyla yapmış olduğu bir “komplo” olduğu görüşünü savunuyor. Yüzde 37’lik kitle tüm Gürcülerin Rusya’dan sürülmesini istiyor.

Ankete katılan Rusların yüzde 18’i ise Gürcüstan’ın bu taktiğe başvurmasının sebebinin, topraklarında bulunan Rus üslerindeki ve Abhazya ile Güney Osetya’daki Rus askerlerini sınır dışı edebilmek için bahane yaratmak olduğunu söylüyor. Anket katılımcılarının yüzde 14’ü, Gürcüstan’ın “ABD ve NATO’ya sadakat gösterisi yapmak için” bu yönde hareket ettiğini belirtirken, yüzde 12’si de, yurttaşlarını ülkenin iç sorunlarından uzaklaştırmak için böyle bir taktik izlendiğini söylüyor.

Rusya’nın ilerleyen dönemlerde Gürcüstan’a karşı nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği yönündeki soruya ise, anket katılımcılarının yüzde 40’ı “Rusya’nın Gürcüstan’a ekonomik ambargo uygulaması gerektiğini”, yüzde 37’si “ülkedeki Gürcü vatandaşlarının tümünün sınır dışı edilmesi gerektiğini”, yüzde 20’si de “bu ülkeyle olan tüm ulaşım ve posta bağlantılarının kesilerek, diplomatik ilişkilere son verilmesi gerektiğini” savunuyor.                                                                                                                                                              LAZURİ