ANASAYFA

MAPŞALİA DERGİSİ YAYINLANDI

Editörü tarafınca “Megrelce yazan şair ve yazarların sesi” olarak anılan Mapşalia adlı dergi Gürcüstan’da yayınlandı. İki ayda bir yayınlanacağı duyurulan Mapşalia’nın künyesinden öğrendiğimize göre, Zugdidi’de çıkan derginin redaktörlüğünü Ramaz Kupra yapıyor.

Tabldot boyda 12 sayfa olarak yayınlanan derginin ilk sayfasında editör yazısının yanı sıra Daniel Pipia’nın resmi, hakkında kısa bilgi, şiirleri ve Tsotne Dadia’nın heykelinin fotoğrafı bulunuyor. İkinci sayfada Laşa Gakharia’nın, üçüncü sayfada ise Alio Kobalia’nın şiirlerine yer verilmiş. Dört, beş ve sekizinci sayfalarda Ramaz Kupra’nın kısa otobiyografisi ile çeşitli konu-lardaki görüşleri yer alıyor. Altıncı sayfada Lazlardan şiir ve yazı gönderilmesini isteyen bir çağrı ile Hasan Helimişi, Münir Yılmaz Avcı, Fahri Mtanebiva ve Selma Koçiva’nın birer şiiri ve bir değerlendirme yer alıyor. Yedinci sayfada Ernest Hemingway’den bir çeviri çalışmaya yer verilmiş. Dokuzuncu sayfada Rinos Kvaratskhelia ve Edem İzoria’nın şiirleri, onuncu ve on birinci sayfalarda Ramaz Kupra’nın şiirleri yer alıyor. Son sayfada ise Anzor Lomaia’nın kısa biografisi ile birlikte bir hikayesi ve derginin künyesi bulunuyor. Yalnız, dergide yer alan şairler arasında Guri Otobaia ve Giorgi Siçinava’nın şiirlerinin olmaması bizi düşündürdü.

Bilindiği gibi Sovyetler Birliği döneminde çok kısa süreli de olsa, 1930’lu yıllarda Kazakişi Gazeti, Samargaloşi Çai, Narazenişi Çai, Samargaloşi Tutumi, Makhorkhali ve Komunari gibi Megrelce gazeteler yayınlanmıştı. Ayrıca günümüzde ise, Megrellerin yoğun olarak yaşadığı Abhazya Özerk Cumhuriyeti’nin Gali bölgesinde Rusça ve Abhazca’nın yanı sıra Megrelce de yayınlanan “Gali” adlı bir gazeteden sonra Mapşalia, Megrelce olarak yayınlanan ikinci süreli yayın.

Mapşalia “bülbül” anlamına geliyor. Bülbül güzel ve yüksek sesli, diğer kuşlardan farklı olarak gece de öten bir kuştur. Mapşalia’nın da adı gibi yayınının etkili, uzun süreli ve kardeş dil Megrelceyi yaşatan ve geliştiren bir dergi olmasını dileriz.                                                                                                                                                              LAZURİ