ANASAYFA

LAZCANIN GRAMERİ: "LAZURİ NENAÇKİNA"

Şurimşine adlı Lazca-Türkçe şiir kitabı ve Lazuri Parametepe isimli Lazca-Türkçe masal derlemeleri bulunan Münir Yılmaz Avcı’nın diğer bir çalışması da Lazuri Nenaçkina (Lazca Dilbilgisi) dir. Lazuri Nenaçkina, Türkiyeli Lazların yayınlanmış ilk gramer kitabı ve telif eser olma özelliğine sahiptir.

Yıllarca Gürcücenin bir lehçesi olduğu iddiasıyla Lazcanın bağımsız bir dil olma gerçekliğinin göz ardı edildiğini belirten kitabın yazarı Münir Yılmaz Avcı, Soğuk Savaşı takip eden yıllarda yapılan çalışmalarla, Lazcanın yaşayan bir dil olduğunun kanıtlandığını söylüyor. Şimdiye kadar yabancı filologların ve yurtdışında yayınlanmış çalışmaların dışında Lazca dilbilgisi ile ilgili pek ciddi bir eserin bulunmadığı Türkiye’de, böylesine emek gerektiren bir çalışmayı kutlamak gerekiyor. Hayatının çok önemli bir kısımını anadili Lazcayı yaşayarak geçiren, Lazcaya hakim olan ve yerli ve yabancı hiç kimseden yardım almadan ilk kez Lazca dilbilgisi çalışması yapan Avcı, tarihe kayıt düşmüştür.

Kitabın sunuş yazısında; “Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim dalı olan dilbilgisi, o dilin yazılı edebiyatının oluşturulmasında da çok önemli bir yer tutar. Bu anlamda, alanında ilk olan “Nenaçkina”, Lazca’nın gelecek kuşaklara aktarılması yönünde önemli bir kilometre taşıdır. Bir kültürün korunması için dil ne kadar gerekli ise, dilin korunması için de o dili yönlendiren “Dilbilgisi” kurallarının bilinmesi gereklidir,” deniyor.                                                                                                                                                              LAZURİ