ANASAYFA

BEDEN DİLİNİZİ KULLANIYOR MUSUNUZ?

Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır, kültürlere göre biraz farklılıklar gösterse de dünya üzerinde en geçerli olan dildir. İletişim sırasında farkında olmasak da bizi çok etkileyen faktörlerden biri beden dilidir ve binlerce kelimeye bedeldir. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler % 20, ses tonu % 30, beden dili % 50 önem taşır. Bu yüzden de sözel mesajlardan daha çok beden dilimizle iletişim kurarız.

Beden dilimizi kullanarak sözel olmayan işaret ve hareketlerin bilincine varır ve ortamı da kullanarak iletişim sağlarız. Tüm insanlık tarihinin iletişim başlangıcı olan beden dili, zaman içerisinde yabancı bir dile dönüşmüştür. Her insan jest denilen el, kol hareketleri, mimik denilen yüz hareketleri yapar ve bedenine türlü biçimler verdirir. İnsanlar jest, mimik ve beden hareketleriyle konuştuklarından farklı olarak gerçek niyetlerini açığa vururlar.

Beden dilinin unsurları şunlardır:

- Beden duruşu
- Jestler
- Mimikler
- Başın kullanımı
- Oturulacak yer seçimi
- Oturma biçimi
- Giyim
- Bakım ve makyaj
- Göz teması
- Ayakların kullanımı
- Mesafe kullanımı
- Kullanılan aksesuarlar

Beden dilini öğrendiğimizde, kendi beden dilimizi daha rahat ve etkili kullanabilir, karşımızdaki insanların davranışlarını daha kolay yorumlayabilir ve böylece etkili iletişim kurabiliriz.                                                                                                                                                              LAZURİ