ANASAYFA

KOLKHOBA.ORG 1 YAŞINDA…

Kolkh kültürüne ve bu kültürün emaneti iki dil olan Lazca ve Megrelceye omuz vermek için 1 Nisan 2006 tarihinde yayına başlayan “kolkhoba.org” 1 yaşında. Atalarından aldıkları kutsal mirası evlatlarına ulaştırmanın derdini taşıyan bir avuç kültür emekçisi 1 yıldır gönüllü olarak, karşılığında hiçbir şey beklemeksizin fedakârca çalışıyor. Antik Kolkh dillerini bilmeyenlerin öğrenmelerine yardımcı olmak, günümüze kadar anadil ekseninde çalışma yapamayanlara çığır açmak, ortaya konan çalışmalarla onları yüreklendirmek, başka bazı dillerle yayın yapan fakat dilimizi görmezden gelen resmi kurumlara Lazca yayın yapılabileceğini göstermek amacıyla emekçiler büyük bir azim, inanç ve kararlılıkla çaba harcıyor.

Kolkhluk ruhunu taşıyan ve Kolkh olmanın bilincine ermiş kişiler tarafından düzenlenen site, Lazcayı modern hayatta kullanılan yayın dili düzeyine eriştirme misyonu üstleniyor. Bir yıllık deneyim sonucunda istenirse ve gayret edilirse Lazcanın geliştirilebileceğini ve haber dili olarak da kullanılabileceğini ispatlıyor. Yazılı edebiyatı oluşmamış bahtsız Lazcayı, folklorik ortamdan alıp hayatın içine katıyor. Gerek orijinal, gerek çeviri, gerek araştırma, gerekse belgesel niteliğindeki haber ve metinleri okuyucularının ilgisine sunuyor. Modern dillerle yapılan her türlü çalışmanın anadil ekseninde örneklerini sunuyor. İdeolojik tartışmalara ve polemiklere girmeden kültürel yayın yapıyor. Ortak akıl ve kolektif çalışmayla zor olanın başarılabileceğini kanıtlıyor.

Kolkhoba.org, resmi dillere ve alfabelere değil sadece anadillere önem veren, Türkçe yayını formalite gereği yapan, Türkçe yayın yapılarak Kolkh kültürünün yaşatılamayacağına inanan bir sitedir. Geniş kitlelere ulaşmak, çok ziyaret edilmek, tanınmak, bilinmek, meşhur olmak gibi popülist kaygılara sahip olmayan bir anlayışın ürünüdür. Politik ve dünyevi görüşlerini bir tarafa bırakarak anadillerimizin gelecek kuşaklara geliştirerek aktarılması hedefine destek olan bir misyoner gruptur. Bu anlayış ve algılayışa mensup kişi ve kuruluşlarla her türlü işbirliğine hazır olduğunu deklere eden bir oluşumdur.

Çalışma bizden, başarı Allah’tandır.                                                                                                                                                              LAZURİ