ANASAYFA

LAZCA ŞİİR KLASİĞİ: ŞURİMŞİNE

Münir Yılmaz Avcı tarafından yazılan “Şurimşine” adlı eser, Kurye Yayınlarınca Ağustos 1999’da yayınlandı. Lazca serisinin ikinci kitabı olan Şurimşine, Türkiyeli bir Laz tarafından kaleme alınan en geniş kapsamlı şiir kitabı olma özelliği taşıyor. Kitapta Lazca şiirlerin yanı sıra Türkçe şiirler, Lazca hikâyeler ve anekdotlara da yer veriliyor. Eser adı gibi bünyesinde, hiçbir kelime ile anlatılamayacak kadar yoğun bir sevgi potansiyeli barındırıyor.

Kitabın giriş bölümünde, Lazca ve Laz alfabesine ilişkin açıklamalar yer alıyor. Önsöz bölümünde şair; “Şiirlerim içinde belge niteliği olanlar özellikle uzun tutulmuştur. Bu sayede konuyla ilgili bolca Lazca kelime ile geniş bir bilgi verme imkânı doğdu. Bununla beraber, Lazcada da gerek heceli, gerekse düz tarzda şiirlerin yazılabileceğini gösterirken bu şiirlerin; hiciv, destan, belgesel, güzellik, sitem vb. her tarza kolayca uygulanabileceğini göstermek istedim…” diyor. Yine aynı bölümde; “Nesir yazılarımın içinde; adaptasyon, gerçek hikâyeler, anekdotlar ve tarafımdan yaratılıp okuyucuyu en az elli sene gerilere götürerek, bir ‘Khava Dadi’ tiplemesi ile yıllar önceki yaşam tarzında, Laz kadınına özgü beceri, bilgelik, atılganlık vb. yaşam ve başarı için önem arz eden unsurlarla tanıştırmak istedim.” şeklinde açıklama yapıyor.

Edebi ve dilbilimsel bir Lazcanın kullanıldığı eserde; Şurimşine Azlağa, Ruşeni, Lazona, Mjora, Mçima, Mskiburbali, Ey Gidi Nosi, Okhori Çkini, Opute Do Ontule, Unkilape, Timçkhupe, Yali, Ginonna, Zoğauça, Çkhomepeşi Kirğani, Çkin Lazi Voret, Lande Çkimi, A Çkini Mebusepe, Teona Çkimi, Mi Do Mu So Dgin, Mi Do Mu So Dzin, İsmeti Çkimi, İskenderi Tsitaşi, Hatunaşi Destani, Beroba Çkimi, Ar Khlipi Ar Khlipi Çkva, Koçi Do Puci, Çkimi Stei So Dzirop, Skidalaşi Ktala, Ondişi Ondi gibi şiirler ve Dadi Do Kamaroti, Dadi Do Matorci, Dadi Do Zera, Dadik Dulya Gorups, Fakfukişi Foni, Mafale, Hasanişi Abdezi, Hasanişi Nemazi, Khçe Kotumeşi Markvalepe, Şeytani do Okhorca, Dadik Koguşubğu-i?, Khava Dadi Moğordun-i?, Kimoli Khava Dadi, Dolokala, Ersinişi Avcoba, Puci Do Mjvabu, İba Do Ecilli, Ey Gidi Beroba, Makemes gibi hikâye ve anekdotlar yer alıyor.

Edinme telefonu: 0535 641 88 38                                                                                                                                                              LAZURİ