ANASAYFA

ARTVİN'DE ÜNİVERSİTE KURULUYOR

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 17 ilde üniversite kurulmasını öngören kanun onaylanarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Böylece Türkiye’nin eğitim düzeyi yüksek illerinin başında gelen Artvin de sonunda üniversiteli şehirler arasına katılmış oldu.

Artvin Çoruh Üniversitesinin kurulmasına dair 5662 sayılı kanun, 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 numaralı Resmi Gazetede yayınlandı. Kanunun metni şöyle:

Ek Madde 80 - Artvin’de, Artvin Çoruh Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi ile Kafkas Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden,

b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,

c) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Arhavi Meslek Yüksekokulu ile Hopa Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşur.

Yeni kurulan 17 üniversite numaraları ile şunlardır:

71) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
72) Ağrı Dağı Üniversitesi
73) Sinop Üniversitesi
74) Siirt Üniversitesi
75) Nevşehir Üniversitesi
76) Karabük Üniversitesi
77) Kilis 7 Aralık Üniversitesi
78) Çankırı Karatekin Üniversitesi
79) Artvin Çoruh Üniversitesi
80) Bilecik Üniversitesi
81) Bitlis Eren Üniversitesi
82) Kırklareli Üniversitesi
83) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
84) Bingöl Üniversitesi
85) Muş Alparslan Üniversitesi
86) Mardin Artuklu Üniversitesi
87) Batman Üniversitesi

Bilindiği gibi Artvin’de, 1993 yılında açılan, Kafkas Üniversitesine (Kars) bağlı Orman Fakültesi ve 2003 yılında açılan, Karadeniz Teknik Üniversitesine (Trabzon) bağlı Eğitim Fakültesi bulunuyordu.

Türkiye’de halen; Ardahan, Iğdır, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Hakkâri, Şırnak, Bartın ve Yalova illerinde üniversite bulunmuyor.                                                                                                                                                              LAZURİ