ANASAYFA

SINIR TİCARET MERKEZİ PROJESİ

Sınır Ticaret Merkezleri kurulmasına ilişkin 10.04.2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5408 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’nin yaşam standartlarının düşük ve işsizliğin ciddi boyutlarda olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ekonomik, sınai ve ticari gelişmenin hızlandırılması amacıyla, sınır ticareti yapılacak Sınır Ticaret Merkezlerinin kurulması ve bu merkezlerden yapılacak ihracat ve ithalatın usul ve esaslarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

Bu karar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine komşu ülkelere sınırı bulunan Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerinde kurulacak Sınır Ticaret Merkezlerinde yapılacak ihracat ve ithalat ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bu illere komşu olan Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman illerinde yapılacak ticarete ilişkin esasları kapsamaktadır.

Sınır Ticaret Merkezinde yer alan mağazaların işletme izinleri Sınır Ticaret Merkezi işleticisinin teklifi üzerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından verilmektedir. Ayrıca Sınır Ticaret Merkezi işleticisinin kuruluş, görev, yetki ve faaliyetleri Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. Sınır Ticaret Merkezi işleticisi; bulunduğu ilin il özel idaresi, ticaret odası veya sanayi ve ticaret odası, esnaf ve sanatkârlar odası ile ilgili ihracatçı birliklerinin katılımıyla oluşturulan şirkettir. Sınır Ticaret Merkezi işleticisi ve/veya Sınır Ticaret Merkezinde yer alan mağazalar; ihracat yapmaya, komşu ülkeden eşya getirme ve ithal etmeye, getirilen eşyanın belirlenen illerdeki esnaf ve tüzel kişilere dağıtımını yapmaya yetkilidirler. Yolcular, Sınır Ticaret Merkezinde yer alan mağazalardan yolcu beraberi uygulamasında belirtilen miktar ve değeri geçmemek üzere eşya satın alabilmektedir.

Sarp Sınır Kapısında faaliyete geçecek olan Sınır Ticaret Merkezi, Hopa’ya ve yakın çevresine büyük katkı sağlayacaktır. Sınır Ticaret Merkezi işletmeye geçtikten sonra bir mal akışı olacaktır. Bu nedenle, Gürcüstan hükümeti ile Sınır Ticaret Merkezi ile ilgili görüşmelere bir an önce başlanmalı ve mal listeleri belirlenip gümrük vergileriyle ilgili anlaşma da yapılarak sınır ticaretine başlanmalıdır. Böylece Hopa ve yakın çevresinin hem kendi ihtiyaçlarına göre, hem verebileceği ürünler bazında buradan yararlanması sağlanmalıdır. Sarp Sınır Kapısının fiziki durumu TOBB tarafından iyileştirerek hedeflenen 50 milyon dolar ihracat, 50 milyon dolar ithalat olmak üzere 100 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşılmalıdır.                                                                                                                                                              LAZURİ