ANASAYFA

KARADENİZ, AKDENİZ OLACAK!

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından hazırlanan “Küresel ısınma ve Türkiye denizleri” raporunda, küresel ısınma nedeniyle Karadeniz’in giderek Akdenizleştiği belirtilerek, “Karadeniz’de özellikle soğuk mevsimlerde hamsilerin kuzeye yaptıkları göçler ya azalacak ya da duracaktır. Bu da ülkemize zarara ve birçok balıkçı ailenin işsiz kalmasına yol açacaktır.” denildi.

Raporda, ulusal iklim değişimi çalışmalarına göre geçen yüzyılda deniz seviyesinin küresel ölçekte 10-20 santimetre yükseldiği, bu yüzyılda ise deniz seviyesinin 40-60 santimetre daha yükseleceğinin öngörüldüğü belirtildi. Bunun ağırlıklı olarak küresel ısınmadan kaynaklandığının vurgulandığı raporda, bu değişimden en çok Maldiv ve Tuvalu gibi ada devletlerin etkileneceği, Bangladeş’te ise toplam ülke alanının yüzde 12-28’sinin kaybedileceği vurgulandı.

Türkiye’de küresel ısınmanın denizleri çok yönlü etkileyeceğinin belirtildiği raporda, şu görüşlere yer verildi: “Küresel ısınmanın denizlerimize etkisi sadece biyo-çeşitlilikteki değişime indirgeyemeyiz. Bozulan atmosferik ritim ile denizlerimizde daha farklı rüzgar ve akıntı sistemi ortaya çıkacak, bazı limanlarımızda ulaşım aksayacak, balıkçı filolarımızın ve her türlü deniz araçlarının seyri zorlaşacak, balık çiftlikleri şiddetli dalgalara maruz kalacak, adalara ulaşım aksayacak, deniz ortamı kara ortamından daha riskli bir hal alacaktır. Böylesi bir felakete hazırlıklı olanlar denizlerde bayrak gösterirken hazırlıksız yakalananlar ya ciddi acılar yaşayacak ya da karaya hapsolarak denizi seyretmek zorunda kalacaktır. 27 ilimizin deniz kıyısında olmasından dolayı bu illerimizdeki kıyı yapıları, balıkçılık, turizm gibi ticari faaliyetleri ciddi zarar görecektir.

Raporda, Akdeniz’in de tropikalleştiği ifade ediliyor ve bu denizdeki sıcaklık artışlarının göçmen türler için tehlikeli olduğu belirtiliyor. Bu değişimin devam etmesi halinde sıcaklık artışına duyarlı olan veya dar sıcaklık aralıklarında üreme yeteneğine sahip deniz türlerinin üreme dönemlerinin değişmesi ve dağılım alanlarının alt üst olmasının kaçınılmaz olduğunun vurgulandığı raporda, “Son yıllarda Orta Akdeniz ve Ege denizinde de görülen yumuşak mercanların (Gogonların) ölümü de küresel ısınmayla ilintilidir.” denildi. Akdeniz’de yaşayan, Karadeniz ve Marmara’da 20 yıl önce nadir görülen sardalye, kupes ve salpa gibi balıkların daha sık görülmeye başlandığına da dikkat çekilen raporda, şu görüşlere yer verildi:

Raporda, yaşanan gelişmelerin ardından Karadeniz’deki av kompozisyonun da değişeceği vurgulandı. Bu gelişmenin, “yüzyıllardır geleneksel hale gelmiş Karadeniz balıkçılığının değişime uğraması” anlamına geldiğinin belirtildiği raporda, küresel ısınmanın etkisiyle Karadeniz’deki hidrojen sülfür tabakasının kalınlığının da değişebileceğine işaret edildi.

Raporda şu hususlara dikkat çekiliyor: “Mevcut üretim ilişkisiyle gezegenimizde tüm canlıların geleceği tehlike altına girmiştir. Küresel iklim değişikliği yaklaşık 200 yıllık sanayi devrimi ve bunu izleyen kapitalist üretim süreçlerinin bir sonucu olduğuna göre, bu süreçlerin yeniden değerlendirilmesi ve tüm canlılığın mutluluk ve refahına göre dizayn edilmesi gerekir. Aksi takdirde, suyu ısınan okyanuslar, denizler veya dünya değil, buna neden olan biz insanlar ne hiçbir suçu olmayan diğer canlılar olacaktır.”                                                                                                                                                              LAZURİ