ANASAYFA

İRİATONİ, BEÇİLİA - NABORDİŞA

Kolkh şair Laşa Gakharia’nın Megrelce şiir kitabı, 2005 yılında gün ışığına çıktı. Megrelce yazılı ve Gürcüceye çevrili kitap, 215 sayfadan oluşuyor. Laşa Gakharia, Çkhorotsku’nun Mukhuri köyünde doğmuş. Laşa Gakharia uzun zamandan beri şiir yazmış fakat komünist yönetim sürecinde insanlar tarafından tanınmamış. 2003-2004 yıllarında üç kitabı yayınlanınca Gakharia’nın şairlik gücü idrak edildi.

Laşa Gakharia ölünce Megrelce şiirleri de değer kazandı. İnsanlar onun yazılı değil adeta çizili Megrelce şiirlerini okuyunca hayran kaldılar. Megrelce bir kitap basımına karar verdiler. Böylece, 2005 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Avrupa Gürcü Enstitüsü ve İnovatsia Yayınevi önderliğinde Megrelce kitaplar arasına rahmetli Laşa Gakharia’nın “İriatoni, Beçilia-Nabordişa” kitabı eklendi.

Kitapla hediye olarak verilen audio-cd içinde, Laşa Gakharia ve kitabın editörü Lia Narouşvili Megrelce şiirler okuyorlar. Kitapta; Odabade, Çara, Dğa Narkvani (Nabordişa), Margaluri, Kutariaş Tserili, Zukolia, Tontsku isimli ve çoğunlukla isimsiz şiirler bulunuyor.

“İriatoni” Megrelce bir kelimedir ve her zaman, sonsuza dek, yok olmayacak bir şey için söylenir. Onun için Laşa Gakharia’nın ismi ve Kolkh dili ebediyete kadar yaşasın!                                                                                                                                                              LAZURİ