ANASAYFA

FİLLERİN NESLİ TEHLİKEDE!

Fil, Proboscidea takımının Elephantidae familyasındandır. Hindistan veya Asya fili (Elephas maximus) ve Afrika fili (Loxodonta Africana) olarak anılan iki türü vardır. Çok iridir. Burnu hortum gibi uzundur. Bacakları kalın ve sütun biçimindedir. Kulakları geniştir. Kafası çok iridir. Sürekli uzayan üst kesici dişleri savunma dişleridir. Ancak Asya filinin dişisinde genellikle savunma dişleri yoktur. Sri Lanka’da yaşayan alt türün erkeğinde de % 30 oranında fildişi yoktur. Renkleri bozdan kahverengiye kadar olabilir. Filin derisi kalındır. Kılları ise, seyrek ve kabadır. Burun delikleri hortumunu ucundadır. Hortumu kaslı ve çok amaçlıdır. Hortumun ucunda parmak gibi bölüm, filin küçük nesneleri tutmasına yardımcı olur. Bu bölüm, Afrika filinde iki, Asya filinde bir tanedir. Su içmek için önce suyu hortumlarına çeker. Sonra ağzına boşaltırlar. Erkeklerde erbezleri gövdenin içindedir. Erbezi torbaları yoktur.

Afrika fili, en büyük kara memeli hayvanıdır. Ağırlığı 7,5 ton kadardır. Omuz yüksekliği yaklaşık 4 metredir. Hindistan filinin ağırlığı ise, yaklaşık 5 tondur. Omuz yüksekliği yaklaşık 3 metredir. Kulakları, Afrika filinkinden oldukça küçüktür. Fillerin bütün azı dişleri aynı anda çıkmaz. Bu sebeple de iş gören tek bir azı dişi vardır. Bu diş körelince, bir başkası çıkar. Afrika fili 60 yaşında olunca, sonuncu olan altıncı dişini de kaybeder. Fil, yaklaşık olarak 70 yıl yaşar. Filler, birbirleriyle iletişim içindedir. Ayaklarını yere vurarak veya değişik sesler çıkararak 40- 50 Hz frekanslarla haberleşirler. Asya fili Hindistan yarımadası ile Asya’nın güney doğusunda yaşar. Afrika fili de Sahra’nın güneyindeki bölgelerinde yaşar. Fil, çok fazla bir bitki örtüsü ile kaplı olan cangıllardan çıplak savanlara kadar çok farklı ortamlarında yaşar. Yaşlı dişiler, doğal liderdirler. Onların liderliğinde küçük topluluklar halinde yaşarlar. Yiyeceğin bol olduğu yerlerde daha geniş sürüler oluştururlar. Genel olarak erkekler ve dişiler ayrı sürülerin içinde yaşar.

Bazı mevsimlerde, besin ve su kaynaklarının bol olduğu yerlere göç eder. Zamanının büyük bir bölümünü beslenerek geçirir. Fil, günde 200 kilogramdan daha fazla ot yiyebilir. Gebelik süresi, Asya filinde yaklaşık olarak 610 gündür. Afrika filinin gebelik süresi ise, ondan yaklaşık 2 ay daha uzundur. Hindistan fili, 8- 12 yaşında cinsel olgunluğa erişir. Döl verebilir. Afrika filinde bu süre yaklaşık 14 yıldır.

Asya fili, çok uzun yıllar boyunca; savaş, tören ve yük hayvanı olarak kullanıldı. Afrika fili, yük hayvanı olarak pek kullanılmaz. Fil, 20 yaşından sonra iş yapabilecek güce ulaşır. Tam olarak evcil değildir. Doğal yaşama alanları insanlar tarafından yok edildiği için ve fildişi sebebiyle, filin soyu yok oluyor.                                                                                                                                                              LAZURİ