ANASAYFA

UNUTKANLIK HASTALIĞI ALZHEİMER

Alzheimer hastalığı, günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize, nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejenaratif bir hastalıktır. En sık görülen tipi demanstır. Yaşla birlikte ilerleyen ve basit gündelik işlerin bile yerine getirilmesinde sorunlar yaratan unutkanlık, alzheimer hastalığının habercisi olabilir. Genellikle “bunama” olarak adlandırılan ve yaşlılıkta doğal kabul edilen bu durum, aslında tıpkı yüksek tansiyon, şeker hastalığı ya da mide ülseri gibi ciddiye alınması gereken bir hastalıktır.

Hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik faktörler suçlanmaktadır. Erken başlangıçlı alzheimer hastaları ve az sayıdaki ailesel vakalarda üç farklı gende dominant mutasyon tespit edilmiştir. Daha sık görülen geç başlangıçlı alzheimer hastalarında ApoE'nin duyarlılık genlerinden biri olduğu doğrulanmıştır. Tüm dünyada kadın ve erkek, yaklaşık 20 milyon kişiyi etkileyen alzheimer hastalığı, 65 yaşın üzerinde her 20 kişiden birinde, 90 yaşın üzerinde ise her iki kişiden birinde ortaya çıkmaktadır. Bulaşıcı veya kalıtsal olmamakla birlikte, yaşlılarda en sık karşılaşılan dördüncü hastalık olarak bilinmektedir. Beyindeki bazı sinir hücrelerinin yavaş yavaş işlevini kaybetmesi sonucu çeşitli zihinsel bozukluklarla ortaya çıktığı artık iyi bilinen alzheimer hastalığı, ilerleyici ve geri dönüşsüz bir özelliğe sahiptir. Önceleri sinsi başlayan basit unutkanlıklar, yıllar içinde günlük işleri yapmayı engelleyecek düzeye ulaşır; ileri evrelerde ise zihinsel ve bedensel işlevler iyice bozularak, hastayı tamamen bakıma ve yatağa bağımlı hale düşürür. Bu nedenle, hastalığın erken dönemde fark edilmesi ve ciddiye alınarak gerekli tıbbi desteğin sağlanması, bu durumla mücadelede önemli bir adım kabul edilmektedir.

Alzheimer hastalığının habercisi olabilecek aşağıdaki on belirtiye dikkat edilmelidir:

Günlük yaşamı etkileyecek düzeyde unutkanlık
Günlük işleri yerine getirmekte güçlük çekme
Kelime bulmakta güçlük çekme
Tarihleri unutma veya bildiği yolları bulamama
Karar vermekte güçlük çekme
Pratik düşünme becerisinin azalması
Sık kullanılan eşyaları yanlış yere koyma
Ruh hali veya davranışlarda değişiklik
Kişilik değişiklikleri
Sorumluluktan kaçınma

Henüz alzheimer hastalığını tamamen iyileştiren bir tedavi bulunmamakla birlikte, yeni geliştirilen bazı ilaçlarla hastalığın belirtilerini kısmen gidermek ve ilerlemesini belli ölçüde yavaşlatmak mümkündür. Ayrıca çoğu hastada eşlik eden depresyon, uyku bozukluğu, saldırganlık ya da sinirlilik gibi ruhsal bozuklukların tedavisi için de birçok etkili ilaç bulunuyor. Hastanın bu tedavi olanaklarından olabildiğince erken dönemde yararlanması önemlidir, çünkü alzheimer hastalığı bir yaşam hırsızı olup, hastanın kalan değerli günlerini bir bir çalıp götürür.

Başlangıçta sadece unutkanlığı olan hasta, gün gelecek kendi başına giyinemez, yemeğini yiyemez, yıkanamaz olacak, garip hayaller görmeye, altına kaçırmaya başlayacak ve belki de sizi bile tanımayacaktır. İşte bu yüzden alzheimer hastalığı, yalnızca ona yakalanan kişiyi değil, aynı zamanda bakımını üstlenen yakınlarını da ilgilendiren bir sorun olup, gün geçtikçe ağırlaşan sosyal ve ekonomik bir yük getirir. Alzheimer hastasının yakınları, ev içindeki aile düzenini, iş saatlerini ya da dostlarıyla ilişkilerini değiştirmek zorunda kalabilir. Daha da önemlisi, bedensel yorgunluğun yanı sıra, ciddi ruhsal sorunlar yaşayabilir. Sevdiğiniz kişinin alzheimer hastası olduğunu öğrendiğinizde, hastalığı daha iyi tanıyarak onunla birlikte yaşamaya hazırlıklı olmalısınız.                                                                                                                                                              LAZURİ