ANASAYFA

ANTİK ÇAĞ YADİGARİ KEOPS PİRAMİTİ!

Bilindiği gibi Giza’da antik Memfis mezar kenti bulunur. Keops piramiti, bu kentte bulunan üç piramitten en eski ve geniş olanıdır. Yaklaşık olarak M.Ö. 2560’da inşa edildi. İnşa süresi 20 yıldan daha fazla sürdü. Firavun Khufu için inşa edilmiş bir mezar olduğuna inanılır. Keops piramiti, Kahire’nin bir parçasıdır. Dünyanın yedi harikasından biridir. Günümüze kadar ulaşan tek eserdir.

Giza büyük piramiti yapı kompleksinin ana parçasıdır. Khufu'nun onuruna iki ölüye ait tapınağı ihtiva eder. Biri piramitin, öteki de Nil nehrinin yakınındadır. Küçük üç piramit Khufu'nun eşleri içindir. Seçkin kişilerin gömüldükleri yerlere Mastaba deniyordu. Bu kompleksin küçük Mastaba mezarlar, piramiti çevreler. Küçük piramitlerden biri kraliçe Hetepheresin mezarıdır (1925’de bulundu). Diğerleri de kız kardeşi ve Snefer’ nun eşi ve Khufu'nun annesinindir. Giza'da çalışanlar için bir de kasaba vardı bir zamanlar. Bu kasaba; bir fırın, bira imalathanesi ve bakır eritme kompleksini içeriyordu. Pek çok yapı ve kompleks Giza Haritalama Projesi ile bulunmuştur. Vezir “Hemen” veya “Hemiunu” nun, bazı piramitlerin mimarı olduğuna inanılıyor.

Binlerce yıl boyunca Keops piramitinin bir mezar olduğuna inanıldı. Keops piramitinin 30 yılda yapıldığı sanılıyor. Önce bir kent inşa edilmiş. Taş bloklar taşınmış ve yığılmıştır. Yüzeyin düzleştirilmesi için de uzun yıllar ter döküldüğü sanılıyor. Taş blokların nasıl yerleştirildiği şimdiye kadar anlaşılamadı. Böyle olunca da, çeşitli teoriler üretiliyor. Bir teoriye göre taş bloklar, yapılan spiral bir rampadan çıkarıldı. Üst üste konuldu. Rampa çamur ile kaplanıyor sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılıyordu. Bir başka teoriye göre, taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu. Ağır granit blokları, piramitin üst bölümlerine çıkarmak için 925 metre boyunda, 19 metre genişlikte bir rampa yapıldığı da Heredot tarihinde yazılır. Bu rampanın yapılmasının 10 yıl sürdüğü de söylenir.

Bir zamanlar 145,75 metre olduğu düşünülen Keops piramitinin bugüne kadar 10 metresini kaybettiğine inanılıyor. 43 yüzyıl boyunca dünyanın en yüksek yapısıydı. 19. yüzyılda bu ününü kaybetti. Eğimi 54 derece 54 dakikadır. Bir kenarı 227 metre olan dörtgen tabanı 50.524 metrekarelik bir alanı üzerinde yükselir. Piramitin iç tarafında, ortada, tepeden 100 metre kadar aşağıda ve tabandan 40 metre kadar yukarıda bir firavunun odası bulunur. Firavunun mumyası, hazinesi ve özel eşyası bu odadır. Oda 10,5 metre uzunluğa, 5 metre genişliğe ve 6 metre de yüksekliğe sahiptir. Buraya 50 metrelik bir dehliz yoluyla girilir. Bir tanesi kraliçenin olan iki oda daha vardır. Piramitin iki milyon taş bloktan yapıldığı sanılmaktadır. Her taş bloğun da birkaç ton ağırlığına sahip olduğuna inanılıyor. Eski Mısırlıların kanından olan Kıptilerin inancına göre, bu piramit Tanrıların Çağına ait bilgilerin bir birleşimidir.

Büyük piramitin gizli bilgiler barındırması, ilk olarak Napolyon ordularının Mısır'ı işgali sırasında gündeme geldi. Fransız mühendislerinin çalışmalarıyla konu ciddiye alınmıştır. Bu mühendisler, piramiti bir triangülasyon noktası olarak kullanmayı düşündüler. O zaman da, piramitin dört kenarının dört ana yöne dönük olduğunu gördüler. Bunun dışında, boylam dairesinin de tam olarak piramitin tepesinden geçtiğini fark etmişlerdir. Doruktan geçen diagonal çizgiler kuzeye doğru uzatıldığında, bu çizgiler Nil deltasını iki eşit parçaya bölüyor. Taban köşegenlerinin kesiştiği noktadan kuzeye uzatılan bir çizgi, kuzey kutbunun dört mil uzağından geçer.

Günümüzün uzunluk ölçüsü olan metrik sistemin birimi metredir. Yani kutuptan ekvatora kadar olan meridyen uzunluğunun on milyonda biridir. Bu ölçü Fransızlar tarafından, Mısır işgalinden kısa süre önce ortaya çıkarılmıştır. Piramitin ölçüsü olarak kullanılan kübit ise, eski Mısırlıların kullandığı ölçüydü. Bir kübit, bir metreye çok yakın olmakla birlikte, metreden daha dakiktir. Bu ölçü herhangi bir meridyen çevresine değil, kutup ekseninin uzunluğuna göre hesaplanmıştır.

Kübitine göre yapılmış bazı ölçüleri, yerküre hakkında, dünyanın güneş sistemindeki yeri hakkında, sonradan, unutulup modern çağda yeniden keşfedilmiş bir hayli bilginin var olduğunu göstermektedir. Bu bilgiler sadece matematik olarak ifade edilebiliyor. Piramitin çevresi, bir yıl içindeki gün sayısını (365,24) göstermektedir. Bu çevrenin iki katı, Ekvator'da bir boylam derecesinin bir dakikasına eşittir. Eğik kenar üzerinden, tabandan tepeye kadar olan uzunluk bir paralel derecesinin altı yüzde biridir. Çevreyi yüksekliğin iki katına böldüğümüz zaman, (pi) sayısı olan 3,1416'yı buluruz. Bu rakam, eski Yunanlıların bulduğu (pi) sayısından, yani 3,1428'den daha sağlamdır.

Piramitin ağırlığı 10 üzeri 15 ile çarpıldığında, yaklaşık olarak dünyanın ağırlığını verir. Büyük piramitin içinde Firavun odasının boyutları, iki temel Pisagor üçgeninin eşidir: 2.5:3. ve 3.4.5. Ne var ki, piramit, Pisagor'dan binlerce yıl önce yapıldı. Bu verilen ölçülerin, piramitin ölçü rastlantılarından küçük bir kısmıdır. Yapımında ise yalnızca 4.000 kişinin çalıştığı biliniyor.                                                                                                                                                              LAZURİ