ANASAYFA

SÖZLÜ LAZ EDEBİYATI: "LAZURİ TEKSTEPE"

Gürcüstan Metsniereba Akademisince 1972 yılında Tiflis’te yayımlanan “Lazuri Tekstebi-Lazca Metinler” isimli çalışma, Guram Kartozia imzası taşıyor. Redaktörlüğü Sergi Cikia tarafından yapılan kitabın tashihi T. Todua, metin düzeltmenliği E. Bokeria ve ressamlığı G. Nadiradze tarafından yapılmış.

Kitapta; Acaristan’da ve Abhazya’da yerleşik Lazlar tarafından sözlü olarak derlenmiş; masallar, hikâyeler, fıkralar, şiirler, atasözleri ve bilmeceler gibi Lazca metinler toplanmış ve ilk kez böyle bir çalışma yayımlanmış. Edebi materyaller, Lazcanın Hopa ve Arhavi-Fındıklı ağızlarında sunulmuş. Lazca metinler gerek halkbilimi gerekse dilbilimi açısından büyük ilgi uyandırmış.

İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümüne; Hopa’nın Sarpi (Sarp), Azlağa (Esenkıyı) ve Mkhigi (Başköy) köylerinden, Arhavi ve Fındıklı yöresinden derlenmiş masal, hikâye ve fıkra gibi metinler, ikinci bölüme ise şiirler, bilmeceler ve atasözleri konulmuş. Kitabın sonunda metinleri nakledenlerin ve kaynak kişilerin isimleri ve yaşadıkları yöreler sıralanmış.                                                                                                                                                              LAZURİ