ANASAYFA

ULUSLARARASI SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ "MİZANİ"

Uluslararası Sosyal Dayanışma Derneği “Mizani”, Gürcüstan genelinde ve yurtdışında faaliyet göstermek üzere 2006 yılında kurulmuştur. Müslüman ilahiyatçıların kuruculuğunu yaptığı dernek; yurtların, kursların, yetimhanelerin tesis edilip işletilmesi için çalışmaktadır. Mizani, kurulduğu günden beri; ekonomik zorluk çeken ailelere maddi destek vermek, fakir ve yardıma muhtaç çocukların eğitimlerine katkı sağlamak, Müslüman halkı İslami yönden bilinçlendirmek için yoğun çaba sarf etmektedir.

Derneğin amaçları arasında; camilerin, mescitlerin, yolların, köprülerin ve su hatlarının yapılıp onarılması; tarihi eserlerin korunması; yatılı dini okulların, yurtların, kreşlerin ve okulların yaptırılması, sahip çıkılıp idare edilmesi; maddi sıkıntıda olan ve kimsesiz çocuklara sahip çıkılması; gençlerin ve öğrencilerin eğitimlerine yardımcı olunması; toplumda İslami şuurun yerleşmesine gayret edilmesi; toplumda dini geleneklerin, örf ve adetlerinin yüceltilmesi için gayret sarf edilmesi; toplumun adalet, hukuk idraki seviyesinin yükselmesi için gayret edilmesi bulunmaktadır.

Dernek, bu amaçlarını gerçekleştirmek için; karşılıksız yardımlarda bulunmak; konferans, seminer ve açık oturumlar düzenlemek; çeşitli dini-kültürel faaliyetler, sohbetler ve edebiyat geceleri düzenlemek; tercüme ve yayın (kitap, gazete, dergi, broşür) faaliyetlerinde bulunmak; dini okullara, yurtlara, ana okullarına, devlet ve özel okullarına yardım yapıp sahip çıkmak; oralarda eğitim amaçlı konferans, seminer ve açık oturumlar düzenlemek; yurtiçi ve yurt dışı çeşitli dini kuruluşlarla bağlantı kurmak gibi faaliyetler yapmaktadır.

Mizani derneği, Arapça eğitim kursu düzenleyerek, her biri altı ay süren dört dönemin sonunda başarılı öğrencilere sertifika vermektedir. Kuran eğitim kursu düzenleyen dernek, öğrencilerin yurt ve iaşe masraflarını karşılamakta ve dördüncü dönemin sonunda kursu başarı ile bitiren öğrencilere “Kuran Hafızlık Sertifikası” vermektedir. Bilgisayar eğitim kursu da düzenleyen dernek, üç aylık dönemin sonunda eğitimi başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika sunmaktadır.                                                                                                                                                              LAZURİ