ANASAYFA

ANTİ-EMPERYALİST BİR AYDIN: DOĞAN AVCIOĞLU

Gazeteci, yazar, düşün ve siyaset adamı Doğan Avcıoğlu 1926’da Bursa'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Fransa'ya gitti. Fransa'da iktisat ve siyasal bilimler okudu. 1955'de Türkiye'ye döndü. Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde asistan oldu. 1956'dan sonra haftalık “Akis” ve “Kim” dergilerine yazılar yazdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Araştırma Biriminde çalıştı. Bu partinin yayın organı olan “Ulus”ta makaleler yazdı. 27 Mayıs 1960'tan sonra CHP kontenjanından Kurucu Meclise üye seçildi. 1961 anayasasının hazırlanmasında görev aldı. 1960- 1961 yıllarında “Vatan” ve “Ulus” gazetelerinde yazarlık yaptı. Ankara Radyosunda dış haber yorumcusu oldu.

1961'de Mümtaz Soysal ve Cemal Reşit Eyüboğlu ile birlikte “Yön Dergisi”ni kurdu. “Kemalist sosyalizm” diye de bilinen anlayışın savunucusu oldu. 1968'de “Türkiye’nin Düzeni” adlı kitabı yayınlandı. 1963- 1965 arasında Türk-iş Araştırma Merkezi Müdürü oldu. 1968-1969'da CHP Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. 1969'da “Devrim” gazetesini çıkardı. 1971'de yayımladığı “Devrim Üzerine” adlı kitabında, öngördüğü devrim stratejisi ve programı konusundaki görüşlerini dile getirdi. “Sosyalist Kültür Derneği”nin kurucularından olan Doğan Avcıoğlu, kapitalizme ve emperyalizme karşı ekonomik bağımsızlığı ve egemenliği canla başla savundu.

12 Mart döneminde emekli General Cemal Madanoğlu ile birlikte tutuklandı. Orduyu isyana teşvik iddiasıyla yargılandı ve beraat etti. 1973’den sonra siyasal yaşama katılmadı. “Milli Kurtuluş Tarihi” ve “Türklerin Tarihi” adlı kitapları hazırladı. 4 Kasım 1983'de öldü.

Yazdığı kitaplar: “Türkiye’nin Düzeni: Dün-Bugün-Yarın” (Tekin Yayınevi, 1968), “31 Mart’ta Yabancı Parmağı” (Bilgi Yayınevi, 1969), “Devrim Üzerine” (Bilgi Yayınevi, 1971), “Milli Kurtuluş Tarihi”: 1885’ten 1995’e (4 cilt, 1974), “Devrim ve Demokrasi Üzerine” (Tekin Yayınevi, 1997),” Türklerin Tarihi” (5 cilt, 1978-1985, Tekin Yayınevi, 1997).

Çevirileri: Roger Garaudy, “Sosyalizm ve İslamiyet “(E. Tüfekçi ile; Yön Yayınları 1965), Jules Moch, “Sosyalizme Giriş” (Selahattin Hilav’la, İstanbul Devrimci Yayınlar Kooperatifi 1970).

Hakkında yazılan kitap: Doğan Avcıoğlu / Bir Jön Türk’ün Ardından Hikmet Özdemir, Bilgi Yayınevi 2000).                                                                                                                                                              LAZURİ