ANASAYFA

ORTAÇAĞDA ABHAZLAR VE LAZLAR

“Ortaçağda Abhazlar ve Lazlar” adını taşıyan kitap, Nart Yayıncılık tarafından Kasım 1993’te Gerg Amicba imzasıyla yayımlandı. Orijinali, Sohum’da 1983 yılında Alaşara Yayınevince yayımlanan kitabın çevirisi, Hayri Ersoy tarafından yapıldı. Kitabın ön kapağında Abhazya tarihinden kesitler, arka kapağında ise Abhaz Kralı Leon II yer alıyor.

Bu monografide yazar, 4- 6. yüzyıllar arasında Abhaz etno- idari oluşumlarını, Egrisi (Lazika) Krallığı ile politik ilişkilerini; 6- 10. yüzyıllar arasında Abazgia, Apsilya ve Egrisi halklarının işgalci - sömürgeci güçler olan Bizans, Acem (İran), Arap güçlerine karşı birlikte savaşımlarını, eski Bizans ve Gürcü yazılı kaynaklarıyla, bilimsel araştırma verilerinin ışığında irdelemektedir.

Dört bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde; Abhazya ile Egrisi (Lazika)’nın etnik oluşumları, ikinci bölümünde; Abhaz, Laz ve Gürcülerin 6. yüzyıldaki bağımsızlık savaşları, Abhaz ve Lazların 6. yüzyılda Bizans ve İran’a karşı savaşları, Abazgiaların özgürlük savaşları, Apsilyalıların ortaya çıkışı, 6. yüzyılın 50’li yıllarının başlangıcında İran ile Bizans’ın Egrisi topraklarındaki mücadelesi, Misimyanalıların başkaldırısı, İran ve Bizans’ın anlaşması ve bu olayın Kolkha için önemi, üçüncü bölümünde; Bizans ve Arap işgalcilerin bölgeden atılması için mücadeleler, 7. yüzyılda Abhaz, Laz, Gürcü ve Bizans halklarının ilişkileri, Abhaz, Laz ve Gürcü halklarının Araplara karşı verdikleri savaşlar, dördüncü bölümünde ise Abhaz Krallığının kurulması konuları işlenmektedir.

Edinme telefonu: 0216 367 35 27                                                                                                                                                              LAZURİ