ANASAYFA

RESMİ TARİH DENEMESİ: ABHAZYA TARİHİ

Birinci baskısı Abhazca olarak 1992 yılında Abhazya’nın Sohum kentinde yapılan ‘Abhazya Tarihi’ adlı eserin ikinci baskısı, Asyayın tarafından Mayıs 2000 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Abhazya Devlet Üniversitesi Abhaz Tarihi ve Etnolojisi Kürsüsü hocalarından Doç. Dr. Valeri Beygua tarafından kaleme alınan kitap, Abhazcadan Türkçeye Mahinur Tuna tarafından çevrildi. ‘Apsını Atowrıh’ orijinal adının taşıyan kitap, Abhazya’nın başlangıçtan 1921 yılına kadar olan dönemini konu ediniyor.

Kitapta; Abhazya topraklarında ilk insan, Antik dönemlerde Abhaz boyları, Abhazya’ya Hıristiyanlığın gelişi, Abhaz Krallığı, 11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Abhazya, 16. ve 17. yüzyıllarda Abhazya’da politik ortam, 18. yüzyılda Abhazya’da sosyal ve ekonomik yaşam, Abhazya’nın Rusya’ya bağlanması, 19. yüzyılda Abhazların demografik durumu, Kafkas savaşı, Abhaz Krallığına son verilmesi, 1866 ayaklanması, 1867 göçü, 1870 reformu, 1877 ayaklanması, Osmanlı-Rus savaşında Abhazya, Büyük göç, 20. yüzyılda Abhazya’da kültürel yaşam, Abhazya’da birinci Rus devrimi, İkinci Rus burjuva demokratik devrimi, 1917 devriminde Abhazya, Gürcüler zamanında Abhazya, Abhazya’da Sovyet egemenliği vb. konular işlenmektedir.

Beygua’nın “Abhazya Tarihi” adlı kitabı, Abhazlarla komşu diğer halklar arasındaki dostluğun yalnızca dününü ve bugününü değil yarınını da karartmaya çalışmaktadır. Beygua, kitabın “Sonsöz” kısmında bir yandan, “…düzmece tarihlerle Abhazları yeniden yok etme teorileri üretmeye başladılar.” diye rahatsızlığını dile getirirken diğer yanan kendisi de resmi tarih dayatmaya çalışan benzer tarih çalışmalarında olduğu gibi, etnik terimleri, coğrafi bölge adlarını ve siyasi yapıları dönemlere göre değil, Abhaz merkezli olarak, tarihsel kesintisizlik ve kapsayıcılık içinde vermektedir.

Edinme telefonu: 0216 345 36 96                                                                                                                                                              LAZURİ