ANASAYFA

İSTANBUL'UN NOSTALJİK TRAMVAYLARI

İlk tramvaylar 1842’de New York, 1854’te Paris ve 1860’da da Londra’da görüldü. İstanbul’daki tramvay ise, 3 Eylül 1869’da Tophane-Ortaköy hattında çalışmaya başladı. 30 Ağustos 1869 tarihli "Dersaadet’te Tramvay ve Tesis İnşaasına Dair Sözleşme” ile İstanbul caddelerinde yolcu ve eşya taşımacılığı için demiryolu yapıldı. Bu tramvayları hayvanlar çekiyordu. İşletmeciliği ise 40 yıl süre ile "Dersaadet Tramvay Şirketi"ne verildi. Bu şirketin kurucusu Konstantin Krepano Efendidir.

Atlı tramvay, 1871’de Azapkapı- Galata, Aksaray- Yedikule, Aksaray- Topkapı ve Eminönü- Aksaray olarak dört hatta çalışmaya başladı. İlk işletme yılında 430 at kullanıldı. 4,5 milyon yolcu taşındı. 53.000 Lira kazanıldı. Daha sonra Voyvoda’dan Kabristan Sokağı- Tepebaşı- Taksim- Pangaltı- Şişli, Bayezid- Şehzadebaşı, Fatih- Edirnekapı, Galatasaray- Tünel ve Eminönü- Bahçekapı gibi hatlar da açılmıştır.

Atlı tramvaylar, İstanbul’dan sonra Osmanlı ülkesinin diğer kentleri olan Selanik, Şam, Bağdat, İzmir ve Konya’da da çalışmaya başladı. Savunma Bakanlığı, tramvay atlarını 1912’de Balkan harbi sırasında satın aldı. Bu sebeple, İstanbul bir yıldan fazla tramvaysız kaldı. 12 Haziran 1939 gün ve 3642 sayılı yasa ile hükümete devredilen Tramvay İşletmesi, daha sonra İstanbul Belediyesine ve 16 Haziran 1939 gün ve 3645 sayılı yasa ile de İETT’ye bağlandı. 12 Ağustos 1961 tarihinde İstanbul, 14 Kasım 1966 tarihinde ise Anadolu yakasında çalışan tramvaylar kaldırıldı. Böylece tramvay işletmeciliği son buldu.

1990 yılında Taksim-Tünel ve 2003 yılında Kadıköy-Moda arasında tekrar çalışmaya başlayan nostaljik tramvaylar, İstanbul’un simgelerinden biridir. Taksim-Tünel arasındaki nostaljik tramvay, 1.640 metrelik hat üzerinde çalışıyor. Günde 2 bin 500 yolcu taşıyarak yılda yaklaşık 14 bin sefer yapıyor. Kadıköy-Moda arasındaki nostaljik tramvay ise 2.600 metrelik hat üzerinde çalışıyor. 10 istasyondan oluşan, günde yaklaşık 2.000 yolcu taşınan hatta yılda yaklaşık 30 bin sefer yapılıyor.                                                                                                                                                              LAZURİ