ANASAYFA

ÇEÇENYA, RUS ZULMÜ ALTINDA!

Direnişçi Çeçen cephesi Kosova’nın bağımsızlık ilanını alkışlıyor. Kosova halkının kendisine terör uygulayan devletten uzaklaşmaya hakkı olduğu konusunda hiçbir şüpheleri olmadığını kaydeden Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumun çifte standart uyguladığına dikkati çekip şu açıklamayı yaptı: “Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti halkı son 14 yıldır dünyadaki en saldırgan ve silahlanmış büyük ülkeye karşı silahla mücadele ediyor. Rusya'nın her türlü askeri birliği tarafından sistematik olarak soykırıma tabi tutulan halkımız yok olma sınırında. Bu 14 yıl içinde halkımız yeri doldurulamayacak kayıplar verdi. Rusya’nın işgalci güçleri, 42 bini çocuk olmak üzere halkımızın yüzde 25'ini (yaklaşık 250 bin kişi) yok etti.

300 binden fazla yurttaşımız kurtulmak ve güvenlik amacıyla vatanından yabancı ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Ülke halen, insanların ölümüne veya sakat kalmasına neden olan milyonlarca mayınla döşeli. Ülkede hepatit ve tüberküloz salgını var, çocuklar sakat doğuyor, hiçbir zaman askeri ve politik olaylara karışmamış olan insanlar kayboluyor, Çeçen-İçkerya'da bulunan Rus komutanlıkların oluşturduğu şantaj, soygun ve haraç işliyor. Tüm dünya Rusya'nın halkımıza yönelik haksız acımasızlığının görgü tanığı. Burada tüm halk 'teröristler' safına dahil edildi. Rusya'nın patlayıcı ve kitle imha silahı kullanarak Çeçenlere ve taraftarlarına karşı yürüttüğü terörü ülke dışına taşıdığını da gördük. Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti Eski Devlet Başkanı Zelimhan Yandarbiyev'e karşı gerçekleştirilen terör eylemini, Aleksandr Litvinenko'nun Londra'nın merkezinde zehirlenmesini hatırlıyoruz. Devlet Başkanı Aslan Mashadov Rus istihbaratınca öldürüldü ve bugüne kadar halen cesedi gerektiği şekilde defnedilmek için ailesine verilmedi. Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti siyasi yönetimi, savaşın kurallarına saygı duyarak bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele amacına sahipti ve sahip. Bizler her zaman barışın tarafıydık ve taraftarıyız, hiçbir zaman herhangi bir diyaloga uzak olmadık. Tüm dünya tarafından Kremlin'in güç ve yıldırma politikasına rüşvet olarak verilen halkımız halen gerçek bir yaşam ve uluslararası koruma umudunu yitirmiyor. Bizler her türlü radikal birlik ve örgütten uzak olduğumuz gibi her türlü ekstremist bakış açısından da uzak olduk.

Bizler gelecekte, ülkemizi özgür ve aydınlık olarak görüyoruz. Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tüm ilgili taraflara, halkımızın Rusya sömürgesine karşı duruşunun değişmez olduğunu hatırlatır. Rusya tarafının tarihi terör gerçeklerini, defalarca halkımızı sürgün ettiğini, kültürümüzü, geleneklerimizi, adetlerimizi, milli özdeşliğini asimilasyon yoluyla yok etme gayretlerini ve son yıllardaki askeri savaşın sonuçlarını hatırlayacak olursak, Rusya Federasyonu’na politik entegrasyon düşüncesinin bile ahlak dışı ve suçlu bir hareket olacağını düşünüyoruz. Çünkü evrensel insan haklarının politik amaçlara kurban verilmesine izin verilemez.”                                                                                                                                                              LAZURİ