ANASAYFA

SARP GÜMRÜĞÜNÜN BİTMEYEN ÇİLESİ

Türkiye’nin Kafkasya’ya açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısında çile bitmek bilmiyor. Gürcüstan'ın 27 Aralık 2005 tarihinde uygulamaya koyduğu yeni tonaj kanunundan sonra araçlarda tonaj belirlenmesinde zaman zaman sıkıntılar yaşaması sonucu uzun tır kuyrukları oluşuyor. Gürcüstan tarafındaki Sarpi Gümrük Kapısının modernize edilmemesi, teknik ve personel açısından yeterli donanıma sahip olmaması sorunların sürmesine neden oluyor.

2005 yılında Sarp gümrüğünde 570 milyon dolar ticaret hacmi ortaya çıkmıştır. Bu ticaretin önemli bir kısmı karayolu ile Sarp Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirilmiştir. 2005 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 16.700 Türkiyeli nakliye aracı ve yine 6.000 adet Gürcüstanlı nakliye aracı Türkiye'den Gürcüstan'a, Gürcüstan'dan da Türkiye'ye taşıma yaptılar. 6.000 araç ise Gürcüstan üzerinden transit geçerek başka ülkelere yük taşıdılar. Sarp Sınır Kapısında zaman zaman tır kuyrukların oluştuğu için karayolu taşımacılığı olumsuz yönde etkileniyor.

Kapının açılmasıyla dost ve akraba ziyaretlerinin önü açılmış, düğün ve cenaze gibi iyi ve kötü gün birliktelikleri artmaya başlamış, turistik gezi programları yapılmaya başlanmış, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler artma eğilimi göstermiş, bölgesel anlamda turistik ve ticari hareketlilik ivme kazanmıştır. Bu nedenle yaşanan sorunların ve çekilen çilelerin acilen bitirilmesi gerekmektedir.                                                                                                                                                              LAZURİ