ANASAYFA

KIBRIS ADASI SORUNU

Kıbrıs, Akdeniz'de Sicilya ve Sardinya'dan sonra üçüncü büyük adadır. Yüzölçümü 9.283 km2 olan Kıbrıs adasının kuzeyinde 65 km mesafe ile Türkiye, doğusunda 112 km mesafe ile Suriye, 267 km ile İsrail, 162 km ile Lübnan; güneyinde 418 km ile Mısır; kuzeybatısında ise 965 km ile Yunanistan yer almaktadır. Nüfusunun yaklaşık %59'u Rum, %41'i Türk'tür. En büyük şehir Lefkoşa'dır. Adanın 3.355 km² lik bölümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) toprağıdır.

Kıbrıs, Avrupa'dan Ortadoğu’ya oradan da Süveyş kanalı ile Çin, Hindistan, Uzakdoğu ve diğer ülkelere uzanan ticaret yollarını kontrol altında tuttuğu için stratejik bir konuma sahiptir. Bir süre Hitit egemenliğinde kalmış olan ada, Yunanistan'daki Akalar tarafından kolonileştirilmiş daha sonra Roma ve Bizans hâkimiyetine girmiştir. 1571 yılında Osmanlılar tarafından fethedilmiş, 1878 yılında Osmanlı İmparatorluğundan yıllık 500.000 Amerikan doları karşılığında kiralayan İngilizler tarafından 1914 yılında işgal edilmiş, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla bağımsızlık kazanmış, 1974'de Yunan darbesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği “Kıbrıs Barış Harekatı” sonucu adada iki ayrı devlet oluşmuştur.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki; Ege adalarının silahlandırılması, kıta sahanlığı, Ege hava sahası, fır hattı gibi sorunların yanında Kıbrıs adası, en önemli sorunu oluşturmaktadır. Kıbrıs adası sorunu, hükümranlık hakları ve uluslararası siyasi ilişkilerde çıkmazların olduğu bir sorundur. Birleşmiş Milletler bünyesindeki çalışmalarla adanın üzerinde bulunan iki egemen gücün birleştirilmesi gayesi ile birçok faaliyet yürütülmesine rağmen bunların hiçbiri şu ana dek sonuç vermemiştir. Bunların en önemlilerinden biri olan 2004 Annan Planı referandumu, Kıbrıslı Türklerin kabulüne rağmen Rumların hayır demesi ile gerçekleşememiştir. Günümüzde ada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti olarak ikiye bölünmüş olarak yönetilmektedir.

Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte daha önce dile getirilen Kıbrıs'ın taksimi konusu fiilen gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri müdahalesi sonrası Kıbrıs Rum toplumu ve Yunanistan, konuyu sürekli milletlerarası platformlara taşımışlardır. Kimi zaman başarılı olan bu Rum-Yunan taktiği karşısında Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumu, bir yandan, iki taraflı iki toplumlu federasyon fikrini savunurken diğer yandan da uluslararası siyasi temayüllere veya Kıbrıslı Rumların adımlarına göre yeni siyasi kararlar almışlardır. Bu kapsamda Kıbrıs Özerk Türk Yönetimi, önce Kıbrıs Türk Federe Devleti’ne, sonrasında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür. 1 Mayıs 2004 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliğine üye olması; Yunanistan açısından Enosis'in gerçekleştiği anlamına gelmiş, Kıbrıs sorununun taraflarından birini Avrupa Birliği üyesi devletleri arasına katmıştır.                                                                                                                                                              LAZURİ