ANASAYFA

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY

1883‘de Kemaliye’de doğdu. Yüksek Öğretmen Okulu fen bölümünden mezun oldu. Lozan Üniversitesi Doğa Bilimleri bölümünü bitirdi. Kıbrıs İdadisinde öğretmenlik, Midilli İdadisi, İzmir ve Gelenbevi Liselerinde müdürlük yaptı. Bu sırada tanıştığı Ziya Gökalp’ın etkisiyle Türk tarihini araştırmaya başladı. 1915’te İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi Türk Tarihi ve İslâm Kavimleri Tarihi müderrisi oldu. Süleymaniye Medresesinde Dinler Tarihi ve İslâm Felsefesi dersleri verdi. 1924’te İlahiyat Fakültesinin kuruluşunda bulunarak bu fakültenin dekanı oldu.

1915’te Ertuğrul Sancağından Bilecik mebusu seçildi. Böylece siyasî hayata girdi. Mütareke günlerinde İstanbul Darülfünûnunda anti-emperyalist bir duruş gösterdi. İstanbul Belediye Meclisinde üyelik ve başkan vekilliği yaptı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinde görev aldı. 1923- 1950 yılları arasında Sivas, 1950- 1954 yılları arasında Erzincan milletvekili oldu. Şemsettin Günaltay, 18. Hükümeti kurdu. Demokrat Parti iktidarına kadar Başbakanlık yaptı. Kendisi Türkiye'de 163. madde olarak bilinen kanunu da çıkarmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve Kurucu Meclis Üyeliği yaptı. 1961’de İstanbul Senatörü seçildi. 1941’den ölümüne kadar Türk Tarih Kurumu başkanlığı yaptı. Ordinaryüs Profesör Şemsettin Günaltay, 19 Ekim 1961’de Ortaköy Şifa Yurdunda prostat kanserinden vefat etti. Vasiyeti üzerine Ankara Asli Mezarlığında kızının yanında toprağa verildi. Onlarca eseri vardır. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Şemsettin Günaltay, iki çocuk babası idi.                                                                                                                                                              LAZURİ