ANASAYFA

BİZANS DÖNEMİ BELGELERİ İLE "ABASGİA"

Tarih, sanat, edebiyat, arkeoloji, etnografya konularında telif ve tercüme eserler yayımlamayı amaç edinen Asyayın, 2000 yılında İstanbul’da tarih serisinin ikinci kitabı olarak Abasgia adlı eseri yayımladı. “Abhazya Tarihinin Bizans Dönemine Ait Belgeleri” alt başlığını taşıyan ve A. Kollautz tarafından kaleme alınan kitabın Türkçeye çevirisi, Bahriye Çelebi tarafından yapıldı.

Kitabın arka kapağında: “VI. yüzyıl; Abasgia, Apsilya, Sanigya ve Misimyanya'da yaşayan Abhaz kökenli halklar için kanlı yıllar oldu. Yüzyıllar boyunca, Bizans ve Pers imparatorlukları savaş halindeydi. Bütün dünya Önasyada hakimiyeti kimin alacağını bekliyordu. Abasgia, bu iki imparatorluğun savaş alanı haline geldi, çünkü güneyinde Laz Krallığı vardı. Her iki imparatorluk da burayı ele geçirmek istiyordu. Bu dönemde, yukarıda saydığımız, Antik Abhaz boylarından biri olan Abazgia, Bizans'a bağlıydı. İmparator Justinyan (525-565), Abazgia'ya hakim olmak için işe dinden başladı. Önce Pitsunda ve Anakopya'da kiliseler yaptırdı. Bir yandan da bazı aristokratlarla işbirliği yapıp, Abasgia Krallığını çökertmeye çalıştı. Abasglar olayı anlayınca, Justinyan yanlılarını kovaladılar. Justinyan, bu durum üzerine Abazgia'ya savaş açtı. Abazgia Kralı Wapsit (Opsit) Kuzey Kafkasya'ya kaçtı. Oysa bir zamanlar ona; Roma'nın en iyi ordusu anlamına ‘A la prima Abasgorum’ diyorlardı. Ardından Apsilya ve Misimyanya Krallıkları Bizans'a karşı ayaklandı. Sonuç değişmedi, onlar da yenildi. Bu kanlı yıllar Abhaz etnik boylarını birleştirdi. Sonunda, konsolidasyona giderek, Abhaz Krallığını kurdular” denilmektedir.

Eski Yunan kaynaklarında Abasgia olarak geçen Abazgia, Abazgların yaşadığı tarihsel bölgenin adıdır. İ.S. 1-2. yüzyıllarda Abazgia Krallığını kuran, 6. yüzyılın ortalarında ise Bizans’ın egemenliğine giren Abazglar; 550 yılında ayaklandılar ve Bizans'a karşı savaşmayı sürdüler. 8. yüzyılda Abazgia ve Apsilya tek bir krallık haline geldi. Güney kolları Apsil diye adlandırılan ve Abask diye de bilinen Abhazlar, kendilerini Absua olarak adlandırırlar.

Edinme telefonu: 0216 345 36 96                                                                                                                                                              LAZURİ