ANASAYFA

BAŞBAKAN SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ

Suat Hayri Ürgüplü, 13 Ağustos 1903 tarihinde Şam’da doğdu. Birinci Dünya Savaşına katılma fetvasını veren Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi'nin oğludur. Lale Devrinin Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın soyundandır. Galatasaray Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Türkiye-Yunanistan 1924 nüfus mübadelesi mahkemelerinde çalıştı.

İstanbul Ticaret Mahkemesinde yargıçlık yaptı (1929- 1932). 1939 ve 1943'te Kayseri Milletvekili seçildi. İkinci Şükrü Saraçoğlu hükümetinde Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. Bakanlıkta kahve ithalatı konusunda yolsuzluk dedikoduları çıkınca istifa etti. Daha sonra Yüce Divanda yargılandı ve aklandı.

1950'de tekrar Meclise döndü. 1952 yılına kadar Demokrat Partiden Kayseri Milletvekili oldu. Avrupa İstişari Meclisinde başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 1952'de Parlamentodan ayrıldı. Bonn Büyükelçisi oldu. 1955'te Londra, 1959'da Washington, 1960'da da Madrid Büyükelçi oldu. 1961 seçimlerinde Adalet Partisinden Kayseri Senatörü seçildi. Cumhuriyet Senatosunun ilk başkanı oldu. 1965'te Başbakan oldu. 1966'dan 1972'ye kadar kontenjan senatörü oldu. 1981 yılında vefat etti. Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen Suat Hayri Ürgüplü, bir çocuk babasıydı.                                                                                                                                                              LAZURİ