ANASAYFA

ÇORUH BİZİ AYDINLATACAK

Artvin iliyle özdeşleşmiş olan Çoruh nehri, yıllık ortalama 6,3 milyar m3 lük akış hacmine sahip olup, nehrin toplam uzunluğu 431 km. dir. Çoruh nehrinin 410 km. lik kısmı Türkiye sınırları içerisinde, 21 km. lik kısmı ise Gürcüstan sınırları Batum ilinden Karadeniz'e dökülen Çoruh nehri, yılda 5,8 milyon m3 rusubat taşımaktadır. Türkiye' de en fazla erozyona maruz kalan havzalardan biridir. Enerji üretilebilecek toplam düşü 1.420 m. olup, Türkiye’nin en hızlı akan nehridir.

Türkiye' nin geleceği için çok önemli projeler demetini oluşturan “Çoruh Vadisi” ana kolu üzerinde, E.İ.E. tarafından 1962 yılında başlayan etüt çalışmaları sonucu, 10 adet baraj ve yan kollar üzerinde 17 adet baraj ve nehir tipi HES tesisleri inşaatı planlanmış olup, toplam 27 adet tesisten yılda 10,3 milyar Kwh yıllık enerji üretimi gerçekleştirilecektir. Bu da Türkiye' de üretilen toplam enerjinin (151 milyar Kwh) % 7' si, hidroelektrik enerjinin ise (2004 yılı üretimi 47 milyar Kwh) % 22' sidir.

Artvin ili sınırları içerisinde, Çoruh nehri ana kolu üzerinde 5 adet baraj projesi olup, mansaptan membaya doğru sırasıyla Muratlı, Borçka, Deriner, Artvin ve Yusufeli baraj ve HES tesisleridir. Berta çayı kolu üzerinde ise Bayram ve Bağlık barajları yer almaktadır.

Bu projelerden Muratlı barajı ve HES tesisleri inşaatı tamamlanarak 01. 06. 2005 tarihinde hizmete girmiş olup, Borçka ve Deriner barajlarının inşaatlarına devam edilmektedir. Yusufeli, Bayram ve Bağlık barajları 2006 yılı yatırım programı ve uygulama planında yer almaktadır.                                                                                                                                                              LAZURİ