ANASAYFA

DOĞU KARADENİZ İŞSİZ KAYNIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Hane Halkı İş Gücü Araştırması Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik panoramasını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Doğu Karadeniz, Kuzey Doğu Anadolu’nun ardından % 8,3’lük oranla sanayi alanındaki istihdamın en düşük olduğu bölge olarak dikkat çekiyor.

Gerekli istihdam alanlarının yaratılamaması bölgeden hızla göç edilmesine de oluyor. Yapılan araştırmada en yoğun göç veren il % 63,56’lık oranla Artvin. Artvin’i % 44,66’yla Ordu, % 23,47’yle Gümüşhane, % 21,89’la Rize, % 12,07’yle Giresun ve % 11,11’le Trabzon izliyor. Öte yandan yalnızca Trabzon’da 12 bin kayıtlı işsiz var.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin, çalışabilir nüfusun istihdama katılım oranları sıralamasında % 68,3’lük oranla Türkiye’de ilk sırada görülmesine rağmen tarımda istihdam edilen nüfusu çıkarttığımızda gerçek tablo ortaya çıkıyor. Doğu Karadeniz Bölgesi, istatistikî verilere baktığımızda Ege Bölgesi dışında eksik istihdamın en yoğun olduğu bölge olarak da göze çarpıyor. Eksik istihdam ise iki şekilde tanımlanıyor: “İş olmaması, teknik ya da ekonomik nedenlerle geçici iş yavaşlatılması veya durdurulması, tam gün iş bulunmaması, işin son hafta içinde başlaması ve/veya bitmesi gibi ekonomik nedenler ile görülebilir eksik istihdam dışında kalanlardan mevcut işinde elde ettiği gelirin azlığı ya da kendi mesleğinde istihdam edilmemesi gibi nedenlerle mevcut işini değiştirmek istediğini ya da ikinci bir iş aradığını bildiren kişiler.”

Sektörlere göre bölgedeki istihdam oranları ise şu şekilde sıralanıyor:

Sanayi: % 8,3. Doğu Karadeniz Bölgesi tüm Türkiye’de Kuzeydoğu Anadolu’nun dışında eksik istihdamın en yoğun olduğu bölge olarak göze çarpıyor.

Tarım: % 63,3. Tarımdaki istihdamın yüksek oluşu aslında gerçek işsizliğin bölgede çok yoğun olarak yaşandığını gösteriyor. Buna göre ikinci sırada % 65,8’lik oranla Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi yer alıyor.

Hizmetler: % 28,4. Hizmet sektöründeki istihdam oranının da diğer bölgelere kıyasla düşük olduğunu saptıyoruz. Örneğin, Kuzeydoğu Anadolu’da bile bu oran % 28,4 olarak seyrediyor.                                                                                                                                                              LAZURİ