ANASAYFA

TKF KURUCUSU BİR LAZ: OSMAN TOPÇUOĞLU

Çarlık zamanında, Osmanlı ülkesinin Karadeniz kıyılarında yaşayan ve bu ülkenin vatandaşı Lazlar, Çerkesler, Gürcüler ve Türklerin çalışma ve pazaryeri o günün Rusya’sı idi. Bu sebeple Batum, Poti, Zugdidi, Oçamçire, Gagra, Sohum, Soçi, Saratov, Stavrapol, Kazansk, Moskova, Tiflis’e de gidip geliyorlardı. Çarlık Rusya’sında Lazların bulunmadığı bir şehir yoktu. Buralardaki Lazlar, çeşitli zenaatlarda çalışıyorlardı. Usta kimselerdi. Devrimci, sözünün eri ve cesurdular. Lazlar, Rusya’da çar mezalimine karşı devrimci Bolşevikleri destekliyorlardı. Bu sebeple de 1917 Ekim devrimine katıldılar. 1917 devrimi, hızla gelişti ve Rusya’da güçlendi. Lenin ve yoldaşları, Moskova’yı siyasî başkent seçti. Halk komiserleri Moskova’ya yerleşti. Rusya’da sürgün ve esir olanlar da özgürlüklerine kavuştu. Böylece de sürgün ve esir Osmanlı tebaası Müslümanlar da kurtuldu. Artık Rusya’nın her tarafında konferanslar tertipleniyordu.

Osman Topçuoğlu, Pazar’ın Elmalı köyünden çalışmak üzere Çarlık Rusya’sına giden, ekmek fırını usta pişiricisi ve hamurkârlarından Ali ustanın üç çocuğundan ilkidir. Stavropol’da doğdu. Yatılı okulda okudu. Piyoner ve komsomol oldu. Osman Topçuoğlu, Rusya’daki eski esir Osmanlı tebaası Müslüman askerler arasında faaliyet gösteren Bolşevik kadrolardandı. 14 Temmuz 1919'da ilk TKF kurucu komitesi oluşturuldu. Bu kurucu komitesinde şu kimseler bulunuyordu: Mustafa Suphi, Maksut Ekşi, Ali Rıza Keskin, Osman Topçuoğlu, Mustafa Börklüce, Murat Sarı, Kadir Erzurumlu. Osman Topçuoğlu, bazı yoldaşları ile birlikte Anadolu ve İstanbul’u karış karış dolaştı. İstanbul ve Anadolu’da faaliyet gösteren çeşitli sosyalist gruplar, sendikalar ve öncü işçilerle bağlantı kurdu. Örgütlenme çalışmalarına başladı. Onları, TKF’nin kuruluşuna davet etti. Bunun sonucu olarak 10 Eylül 1920’de 75 delegenin katılımı ve sosyalist grupların bir çatı altında toplandığı 1. Kongre ile TKF kuruldu.

Ne var ki, Osman Topçuoğlu, 1921 yılında Stavropol kenti devlet hastanesinde vefat etti. Sonraki dönemde baba Ali Topçuoğlu, diğer oğlu İbrahim Topçuoğlu ve kızı Safiye Topçuoğlu ile Sovyetler Birliğinden gelerek İzmir’e yerleşti. Topçuoğlu ailesi, emek mücadelesinde saf tuttu.                                                                                                                                                              LAZURİ