ANASAYFA

KAZLAR GRUP HALİNDE UÇARLAR!

Ördekgiller familyasından olan kazlar, gri ve beyaz tüylü, kuğudan küçük, ördekten büyük, erkek ve dişisi aynı büyüklükte, perde ayaklı, yassı gagalı, çoğu otçul kuşlardır. Yeryüzünün bütün sulak bölgelerinde yaşarlar. Ömürleri 20- 30 yıl kadardır. Evcil ve yabanileri vardır. Beslenme şekli kuğu ve ördeklerden farklıdır. Başlıca besinleri otlardır. Fakat böcek, yumuşakça ve küçük omurgalıları yiyen türleri de vardır. Hızlı bir yüzücü olmamasına rağmen suda rahatça yüzer, daldığında uzun zaman su altında kalabilir. Gagaları ile kanatlarını düşmanlarına karşı silah olarak kullanır. Kanatları uzun, uçlara doğru sivrilen yumuşak sık tüylerle örtülüdür. Boyun bölümleri, gövdesinden kısadır. Başa bağlandığı yerde gagası geniştir. Bazen de bir kamburluk oluşturur. Kızan kaz, boyun tüylerini kabartır. Zeki ve uykusu hafiftir.

Her kıtanın kendine has olan kazları olup, kırktan fazla çeşit ile dünyaya yayılmışlardır. Yaban kazı, Kanada kazı, mavi kaz, deniz kazı, büyük kar kazı, küçük kar kazı, angut en çok bilinen türleridir. Kuzeyde ve kutuplarda yaşayanların hepsi göçmendir. Sonbaharda buralardan ayrılıp binlerce kilometre kat ederek güneye inerler. Sürü halinde yaşarlar. Kar kazları ve mavi kazlar binlerce çiftten meydana gelen sürüler oluştururlar. Dişi ile erkek birbirine çok bağlıdır. Ölünceye kadar birbirinden ayrılmazlar. İyice semirtilen evcil kazlar 4- 5 kilo gelebilir. Yaban kazlarının en irisi 7- 9 kilo olan Kanada kazıdır. Yuvalarını tilki gibi düşmanlardan korumak için bataklığın sığ sularında veya bir tümseğin üzerinde yaparlar. Kuluçkaya yatan kazların yumurtalarından 30- 34 gün sonra sarı tüylü yavrular çıkar. Erkek kaz eşini ve yavrusunu tehlikelere karşı cesurca korur. Tıslaması, kanat çırpması ve gagasıyla saldırıları bertaraf etmeye çalışır. Haziranda doğan yavrular, sonbaharda anne ve babalarına tam benzer. 3- 4 ay içinde uçmaya başlarlar. Anne ve babaları ile göç seyahatine katılırlar. 3 yaşında erginleşirler.

“V” şeklindeki formasyonla göç eden kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışlarındaki hava akımını kullanarak uçuş menzillerini %71 oranında uzatırlar. Uçuş sırasında yerlerini sık sık değiştirirler. Genellikle önde tecrübeli bir erkek bulunur. Gerideki kazlar öndekileri daha hızlı gitmek üzere bağırarak uyarırlar. Gece ve gündüz uçabilirler. Rüzgârın yönü ve bulutların durumu göçü etkileyen faktörlerdendir. Açık günlerde, yıldızlı gecelerde yıldızların vaziyetine göre yönlerini tayin ederler.                                                                                                                                                              LAZURİ