ANASAYFA

ÇEÇEN ATASÖZLERİ (NOXÇİYN KİCANAS)

Çeçen Atasözleri (Noxçiyn Kicanas), Çardak Kültür Derneği’nin ilk yayını olarak 2003 yılında İstanbul’da yayımlandı. Derlemesi, hazırlaması ve çevirisi merhum Tarık Cemal Kutlu tarafından yapılan kitabın kapak tasarımını İhsan Berkhan yaptı. Dizgi, düzenleme ve tashihi Seda Kutlu tarafından yapılan kitabın kapağında Çeçen istingi (keçesi) motifi yer alıyor.

Şair Süleyman Ahmadov’un; “Ulusu olmayan insan insan değildir, kendisini diliyle anlatacak insanı bulunmayan ulus da ulus değildir.” veciziyle başlayan kitabın önsözünde merhum Kutlu; Çeçen atasözlerinin Latin kökenli modern Çeçen alfabesi ile ilk kez yazıldığını, atasözlerinin alfabetik sırayla sunulduğunu, Çeçencelerinin altlarına Türkçelerinin eklendiğini ifade etmektedir. Rus, Arap, Latin kökenli Çeçen alfabeleri hakkında bilgi verildikten sonra Latin kökenli modern Çeçen alfabesi detaylı olarak tanıtılmaktadır. Çeçen atasözlerinden bazı örnekler:

Adam sadece savaşmayı bilen değildir, düşmanının nerede olduğunu da bilendir.
Ölecek kadar yaşlı, savaşacak kadar genciz.
Birlik olan kediler, birlik olmayan kurtları yenmiş.
Babanın ölümü tavanın çökmesi, ananın ölümü evin yıkımıdır.
İyiliğe kanma, kötülüğe ağlama.
Tökezleyen doğrulur ama ölen geri gelmez.
Tüfek bir kişiyi, dil bin kişiyi öldürür.
Dilini kötülükten, elini çalmaktan koru.
Haram zenginlikten helâl yoksulluk makbuldür.
Kendin aç bile kalsan konuğunu doyur.

Edinme telefonu: 0212 530 62 55                                                                                                                                                              LAZURİ