ANASAYFA

KOLKHOBA.ORG 4 YAŞINDA…

Kafkas halklarıyla dayanışmayı şiar edinen, sorunlarını dertlenip sevinçlerini paylaşan, Kolkh medeniyetinin kurucuları Laz-Megrel ve Abhaz-Abaza halkları başta olmak üzere Kafkasya’nın tüm halklarının dilleri, tarihleri, kültürleri ile ilgilenen kolkhoba.org 4. yılını doldurdu. Kafkasyalı halk olma bilinciyle dayanışmayı, bütünleşmeyi ve paylaşmayı esas alan sitemiz 5. yılına girdi.

Şiddeti ve husumeti tahrik eden, şovenizme hizmet eden, halkların dostluğuna zarar veren metinleri yayınlamaktan imtina eden kolkhoba.org, “kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana” ilkesiyle yayın yapıyor. “Mazlumu savunmak hakkı ve adaleti savunmaktır, zulme karşı sessiz kalmaksa zalime yardımcı olmaktır” düsturu ile yayılmacı, sömürgeci, inkarcı ve işbirlikçi zalimlere karşı, ezilen, sömürülen, mağdur ve mazlum halklar lehine cephe alıyor. Kader birliğine sahip Kafkas halklarının tarihsel düşmanlarına karşı ortak tavır geliştirebilmek için mücadele ediyor.

Kafkas halklarının sorunlarına dair makaleler tercüme ederek, Kafkas halklarına mensup aydınlarla kardeşlik söyleşileri yaparak, Kafkas halklarının birbirlerini anlamalarına yardımcı oluyor. Kafkas kardeşliğinin tesisi ve Kafkas halklarının dayanışması için gerçekçi yaklaşımlarda bulunuyor. Antik Kolkh medeniyetinin varislerinden, ana dilimiz Lazcayı ve kardeş dilimiz Megrelceyi yaşatmak için, dört yıldan beri samimiyet ve ciddiyetle çalışmalarına devam ediyor.

Azim bizden, hayır Allah’tandır.                                                                                                                                                              LAZURİ