ANASAYFA

KOLKHOBA.ORG 5 YAŞINDA…

Anadilimiz Lazcanın korunması, geliştirilmesi, standartlaştırılması için gayret eden, kardeş dilimiz Megrelcenin sesini duyurmaya çalışan kolkhoba.org, 5. yılını doldurdu. Anadili laboratuarı olma misyonuyla yayın yapan sitemiz 6. yılına girdi. Yaşayan bir halkın dili olan Lazcanın ihya edilerek kimlik mücadelesinin verilebileceğini savunan sitemiz, kolektif çalışmalarla asimilasyona karşı duruşun timsali oldu. Anadile ilişkin yürütülen çalışmalarda yöntem, disiplin ve ciddiyete önem vererek yeni bir yıla yelken açtı.

Kolkhoba.org, Lazca üzerinde çalışmak, araştırma yapmak, Lazca konusunda kendisini geliştirmek isteyen kişilere yardımcı olmak, yetkinleşmelerine katkı sağlamak, çalışmaları için imkânlar hazırlamak için uğraşıyor. Kolkhoba.org, anadilimiz Lazca için ihtiyaç duyulan dilbilgisi, yazım kılavuzu ve dil öğretim materyallerini hazırlamak için, Lazca alanında çalışmalar yapan ve gelişip uzmanlaşmaya aday kimseleri bünyesinde topluyor. Laz dilinin sorunlarını saptamak, araştırma ve inceleme çalışmaları yaparak bu sorunların giderilmesi için çaba sarf ediyor. Lazcanın şivelerinin birbirine yakınlaşması için çalışmalar yürütüyor, bu alanda yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Dil üzerine olan literatürün imkânlar dâhilinde Lazca çevirisini yapıyor ve Lazca kaynakların çoğaltılmasına katkıda bulunuyor.

Kolkhoba.org, amacı belirlenmiş her çalışmanın ancak iyi ve bilimsel bir metotla gerçekleşebileceğine, yöntemler ne kadar doğru ve yerinde olursa, yapılan çalışmaların da o kadar eksiksiz ve zamanında yapılmış olacağına inanıyor. Şahıs veya kurumlar tarafından Lazca üzerine yapılmış çalışma ve eserleri derleyip arşivlemeyi, uygun olanları yayınlamayı bir hedef olarak önüne koyuyor. Halk olma şuuruyla ve amaç ve hedef birliği taşıyan ilke temelli bir yapı tesis edilmesiyle ancak, anadilimizin ve kültürümüzün geleceğe taşınabileceğini Laz dilinin savunucularına bir kez daha ilân ediyor.

Talep bizden, takdir Allah’tandır.                                                                                                                                                              LAZURİ