ANASAYFA

PUSUDAKİ TEHDİT HEPATİT

Hepatit karaciğer iltihabıdır ve insan vücudunda bir çok olumsuz bulguya yol açar. Hepatitlerin bazıları virüslere bağlı, bazıları da değildir. Bazı toksik ilaçlar ve bağışıklık sistemi bozuklukları da karaciğer iltihabına neden olabilir. Virüsler, toksik kimyasal maddeler, bazı ilaçlar, alkol, bazı mikroplar, radyasyon, genetik olarak geçen nadir hastalıklar, demir depolama hastalığı, bakır depolama hastalığı hepatit oluşturan etkenlerdir. Hepatitlerin en çok rastlanan türü, virütik olanlardır. Hepatit terimi ile işte bu viral hepatitler kastedilmektedir. Karaciğerin taze, alevli iltihabına akut viral hepatit, altı aydan fazla sürmesi haline kronik viral hepatit denmektedir. Türkiye'de halk arasında, viral hepatitle sarılık özdeşleştirilir ve her sarılık viral hepatit zannedilir.

Hepatit hastalığının beş farklı türü mevcuttur ve bunlar Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, Hepatit E olarak adlandırılırlar. Her türün kendine has belirtileri vardır ve çoğu tür başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Ama hepatit C karaciğere ciddi hasar verebilir ve hayat boyu süren bir hastalık süreci ortaya çıkarabilir. Öğretmenler ve sağlık sektörü çalışanları hepatit açısından en riskli grubu oluştururlar. Çünkü iş ortamları nedeni ile kan ve vücut sıvıları ile temasta bulunmaları gerekmektedir.

Tüm hepatit türlerinde ana organ karaciğerdir. Karaciğer, vücudu toksik maddelerden temizleyen, sindirim için gerekli safrayı salgılayan ve vücudumuz için gerekli pek çok proteini üreten organdır. Ayrıca kan şekerinin düzenlenmesi ve metabolizmanın dengelenmesi konusunda da önemli görevleri vardır. Hepatit virüsü karaciğer dokusundaki hücrelere yerleşir ve bu hücreler özelliklerini kaybederler ve görevlerini yerine getiremez hale gelirler. Hepatit A ve Hepatit B için geliştirilmiş aşı vardır. Hepatit B den korunma Hepatit D için de korunma sağlar. Hepatit C için bulaşma yollarının kontrolü çok önemlidir. Aşısı henüz araştırılma aşamasındadır. Hepatit E için en önemli korunma genel hijyenik şartların düzeltilmesidir. Aşı için çalışmalar sürmektedir.                                                                                                                                                              LAZURİ