ANASAYFA

KOLOMB'UN MEGREL TAYFALARI

Bildiğiniz gibi, Kristof Kolomb Amerika kıtasını keşfeden insandır. O, 1492 yılında adları “Santa-Maria”, “P’inta” ve “Ninia” olan üç gemiyle Andaluzya’nın Palosi limanından yeni kıta aramaya çıktı. Atlantik okyanusunu geçtiler ve 12 Ekimde San Salvador adasına yanaştılar. Bundan sonra Avrupa’dan çok insan Amerika’ya gitti ve bu kıta yavaş yavaş doldu.

Kimse bilmiyor fakat, Kolomb’un bu büyük seferine Megrel tayfalar da katılmışlar. Profesör İuri Molaşkhia 1972 yılında Meksika’nın başkenti olan Meksiko’ya gidene kadar bu haber kimse tarafından duyulmuş değildi. Bay İuri “Nuevo Leoni” bölgesinin bir fotoğraf stüdyosunda asılı bir tabela gördü: “Fotoğrafçı Molaşkhia”. Profesör şaşırdı, çok ilgisini çekti ve stüdyoya girdi. Orada adamlar, Bay Molaşkhia için bu stüdyonun sahibi olduğunu ve Newyork ve Montreal’de de şubeleri olduğunu söylediler. Sonra Fotoğrafçı Molaşkhia’ya telefon açtılar ve o da derhal geldi.

Profesör İuri Molaşkhia, aynı soyadı taşıyan bir akrabasını görünce çok sevindi. Fotoğrafçı Molaşkhia, Profesör İuri Molaşkhiaya Amerika’da yaşayan Molaşkhialardan şöyle bir haber verdi: “Megrelya’da bir köyde üç Molaşkhia kardeş yaşıyormuş. Onlar bir köyağasını öldürmüşler ve köyden kaçmışlar. Peşlerindekiler üç kardeşten birini yaralamışlar ve o daha fazla yol alamamış. İki kardeş kaçak olmuşlar ve çok dolaştıktan sonra İspanya’ya, Baskya’ya ulaşmışlar. Kristof Kolomb keşfi için delikanlı ve güçlü adamlar arıyormuş ve Molaşkhiaları bulmuş. Molaşkhialar kaptanı Kolomb olan Santa-Maria isimli gemiye binmişler ve denize açılmışlar. Yeni kıta olan Amerika’ya rastlamışlar fakat denk geldikleri karayı Hindistan zannetmişler. Küçük Molaşkhia kardeş Amerika’da kalmış. Ortanca Molaşkhia kardeş yine Baskya’ya geri dönmüş ve oraya yerleşmiş. Biz küçük kardeş Giorgi Molaşkhia’nın torunlarıyız, ortancalar Basklı Molaşkhiaların torunları ve Megrel Molaşkhialar da büyük kardeşin torunları.” demiş.

Meksikalı Fotoğrafçı Molaşkhia Profesör İuri Molaşkhia’yı evine davet etmiş fakat akrabasının evine gidememiş. Meksikalı Molaşkhia sonra sülalesinin eski kitabını getirdi ve içinde Kolomb’un tayfalarının isimleri yazılı olan sayfayı kameraya çekti ve Profesör İuri Molaşkhia’ya verdi.                                                                                                                                                              LAZURİ