ANASAYFA

KISIR MELEZİ KATIR

Katır (Equus mulus), erkek eşek ile dişi atın çiftleşmesinden meydana gelen kısır melezidir. Katırlar attan küçük, eşekten büyük fakat her ikisinden daha kuvvetlidir. Katırların kişnemeleri at ile eşekten farklıdır. Uzun kulaklı, iri kafalı, ince uzun ayaklıdır. Bitkisel besinlerle beslenir, geviş getirmez. Attan daha kanaatkâr ve dayanıklıdır. Evcil olarak insanla beraber her yerde yaşarlar. Ömürleri 40-45 yıl kadardır. Dağlık bölgelerde dar patikalardan rahatça tırmanır. Eskiden askeri alanlarda yük hayvanı olarak kullanılırdı.

Erkek at ile dişi eşek çiftleşirse bardo veya ester denen (Equus hunus), at görünümünde ama eşek iriliğinde bir melez ortaya çıkar. Bardo attan çok katıra benzer ancak eşeğin bütün kusurlarını taşır. Bardo katırdan daha az dayanıklı olduğu için seyrek olarak yetiştirilir. Katırlar bilindiğinin aksine bozuk yollarda eşekten daha az kullanışlıdır. Katırın inatçı ve biniciye zorluk çıkarması ise efsanesi pek doğru değildir. Katırların binicinin güvenliğini sağlayan reflekslerde bulunduğu görülmüştür. Güney Amerika’nın dağlık bölgelerinde katır sürülerinin başında tecrübeli yaşlı bir kısrak bulunur. Madrina adı verilen bu kısrağın boynunda zil vardır. Katırlar zil sesini duyarak emniyetle kısrağı takip ederler.                                                                                                                                                              LAZURİ