ANASAYFA

KOMŞU DİLİ BULGARCA

Bulgarca (Bălgarski ezik), Hint-Avrupa dilleri ailesinden, Güney Slav dillerine bağlı bir dildir. Bulgaristan Cumhuriyeti'nin resmi dilidir. Bulgaristan, Türkiye, Ukrayna, Moldova, Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Macaristan ve Bulgar azınlıkların olduğu Batı Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya’da toplam 12 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır.

Yazı dili 9. yüzyılda oluşmaya başlayan Bulgarca, Selanikli Aziz Kiril ve kardeşi Metodiy tarafından 862 yılında Bulgaristan’ın Preslav kasabasında oluşturulan Kiril alfabesi kullanılarak yazılır. Harflerin çoğu Yunan alfabesinden alınmıştır. Bulgarca, yazıya dökülen ilk Slavik dildir. Eski Bulgarca (9. yüzyıl-11. yüzyıl), Orta Bulgarca (11. yüzyıl-15. yüzyıl) ve Modern Bulgarca (16. yüzyıldan günümüze) olmak üzere üç temel aşamadan geçmiştir. Kuzey Hazar bölgesinden göç ederek, bugünkü Bulgaristan topraklarına yerleşen Proto Bulgarlardan bugün sadece 20-30 tane kelime kalmıştır.

Bulgarcada 30 harf vardır (6 ünlü, 24 ünsüz). Bir ünlü harf vurguyla söylendiği zaman açıkça telaffuz edilmiş olur. Vurgusuz olduğu zaman bazı ünlü harfler düşürülür. Daha kısa ve belirsiz olur. Vurgu sadece telaffuz için değil, aynı zamanda anlam açısından da çok önemlidir. Bulgarcada vurgulama yeri için bir kural yoktur. Herbir kelime ayrı bir şekilde ezberlenmelidir. Bazı sessiz harflerin kelime içindeki konumuna göre telaffuzu değişir. Bulgarcada üç tip sessiz harf vardır (yumuşak, sert ve tınlayan sessiz). Bulgarcada isimlerin üç cinsiyet hali vardır (eril, dişil ve nötr).                                                                                                                                                              LAZURİ