ANASAYFA

KÜLTÜR DİLİ RUSÇA

Rusça (Russkiy yazyk), Slav dillerinden, Avrasya'da yaygın olarak konuşulan bir dildir. Rusça; Belarusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesinin Slav dilleri grubunun Doğu Slav dilleri alt grubunu oluşturur. 20. yüzyılda politik açıdan önemli bir dil olan Rusça, Birleşmiş Milletlerin beş resmi dilinden biridir. Rusça; Rusya’nın yanı sıra Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Abhazya, Güney Osetya, Gagauzya, Trandinyester ve Kırım’ın da resmi dilidir. Sovyetler Birliğini oluşturan eski cumhuriyetlerde de eskisi kadar yaygın olmasa da kullanılmaktadır. Sovyetler Birliği zamanında farklı etnik grupların konuştuğu dillere yönelik devlet politikası sık sık değişse de, ağırlıklı olarak Rusça kullanılmaktaydı. 1990 yılında Rusça, Birliğin resmi dili olarak kabul edildi. 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte, yeni bağımsızlığını kazanmış devletlerin çoğu kendi yerel dillerini destekleyen politikalar izlediler. Ancak Rusçanın bölgedeki önemi güncelliğini korumaktadır.

Bilinen Rus dili tarihinin başlangıç yılı 858'dir. Rusça sistemi Slav dillerinden gelmiştir ve en çok sözcük Slav dilinden ve eski Rus dilinden aktarılmadır. Rus dilinde Kiril alfabesi kullanılır. 988 yılında Kiev Rusya’sının prensi Vladimir, Konstantinopolis’ten Ortodoks dinini Kiev Rusya’sına taşıdı. Bulgar eğitimci Kiril ve Metodius kardeşler Slavlar için Glagol alfabesini ürettiler. Glagol alfabesi Slav dili için kullanışsızdı. Onun için Kiril ve Metodius yeni Kiril alfabesini üretince, İncil'i Slavcaya çevirdiler. O zamandan beri Rus dilinde Kiril alfabesi kullanılır. Şimdiki Rus stilindeki Kiril alfabesinde 33 harf vardır.

Rusça, önemli bir bilimsel yayın dilidir ve hem kamu hem özel Rus kurumlarının Avrupalı eş kurumlarla entegre olma sürecinde iş ve ticaret için gittikçe önem kazanan bir dil haline gelmiştir. Rusça, modern bir kültür dili olarak nispeten yeni olmasına rağmen, klasik eserlerin büyük çoğunluğu 19. ve 20. yüzyıllarda yazıldığı için Rus kültür mirasının edebiyat, görsel sanat, tiyatro, opera, enstrümantal müzik ve baledeki zenginliği çok büyüktür. Rusçada adlar cins, sayı ve duruma göre çekime uğramaktadır ve eril, dişil ve nötr olarak üç cinse sahiptir. İsimlerin cinslerini ve çoğul eklerini bilmek gerekir. Rusçada vurgunun bir kuralı yoktur, sözcüğü vurgusuyla beraber ezberlemek gerekir.                                                                                                                                                              LAZURİ