ANASAYFA

BALKANLARDA TÜRKÇE YER ADLARI KILAVUZU

Araştırmacı-yazar Mehmet Türker Acaroğlu tarafından derlenen “Balkanlarda Türkçe Yer Adları Kılavuzu”, IQ Kültür Sanat Yayıncılık araştırma-inceleme dizisi kapsamında, Ağustos 2006 tarihinde İstanbul’da yayımlandı. Editörlüğü Deniz Saraç tarafından yapılan kılavuzda, Osmanlı Balkan coğrafyasındaki 6.250'yi aşkın eyalet, vilayet, kaza ve belde isimleri, günümüzde bağlı oldukları merkezler ve yeni isimleri sunulmaktadır.

Kitabın arka kapağında: “Yer adları, ülkelerin tapu senetleri gibidir. Hangi dilden gelirse, orası o dili konuşan halkın, ulusun malı, toprağı sayılır. Osmanlı Türkleri, fethettikleri toprakların eski yer adlarına pek dokunmadılar; yalnızca söyleniş biçimlerini kendi hançerelerine uygun duruma getirmekle yetindiler, denilebilir. Yeni kurdukları yerleşim yerlerine ise, Anadolu'dan asıl geldikleri yerlerin yada oymak veya topluluklarının adlarını verdiler. Uzun süren savaşlar sırasında, çeşitli nedenlerle yerleşimin boşalması ile harap ve sahipsiz kalan yerlere aşiretlerin yerleştirilerek şen ve âbâdan edilmesi biçiminde bir iç iskân durumu ortaya çıkmıştı. Özellikle Balkanlar'da 500 yıl sürmüş olan Osmanlı-Türk egemenliği döneminde, bu durum böylece sürüp gitmiştir.” denilmektedir.

Edinme telefonu: 0212 519 56 83                                                                                                                                                              LAZURİ