ANASAYFA

İMAM MANSUR

İmam Mansur, Çeçenya'daki Kafkasya müridizminin kurucusu ve devlet adamıdır. Çeçence adı Oççarma olup, babasının adı Jela'dır. Çeçenistan'ın ilk devlet başkanı kabul edilen İmam Mansur, 1785-1791 yılları arasında Rus İmparatorluğuna karşı Aldı'da başlattığı savaş ile Anapa'da yaralanıp teslim alınışına kadar geçen zaman içerisinde Kafkasya'daki bağımsızlık mücadelesinin başlatıcısı ve önderi olmuştur. Savaşlardaki başarılarından ötürü dağlı halkları ona Mansur (zafer kazanan) ismini vermişlerdir.

İmam Mansur, 1748'de Sunc ırmağının yanındaki Aldı köyünde, ailesinin ikinci çocuğu olarak doğdu. Küçük yaşlarda çobanlık yaptı ve daha sonra Dağıstan'daki bilginlerinden öğrenim gördü. Yurduna dönüşünde camilerde imamlık yapmaya başladı. Çevresinde çok sevilen İmam Mansur, Katerina'nın, Deli Petro'nun vasiyetleri arasında yer alan "güneye doğru yayılma" planlarını tatbik edeceği bir dönemde ortaya çıktı. Kafkasya'yı yavaş yavaş sarmaya başlayan Rus tehlikesinin büyüdüğünü gören Mansur, cami cami dolaşarak vaazlar verdi. Ünü ve etkisi kısa zamanda yayılan Mansur, 1783 yılında 61 yaşında olduğu halde yayınladığı bildirilerle Ruslara karşı cihat ilan etti. Konuşma gücü ve inandırıcılığıyla kısa zamanda tüm Kuzey Kafkasya'da büyük bir hareket başlattı.

Dağıstanlılarla birlikte dünya Müslümanlarını Ruslara karşı harekete geçmeye davet eden İmam Mansur, kendisine katılan 10 bin kişilik bir kuvvetle Rusları Terek nehrinin ötesine atmaya muvaffak oldu. 1786'de Küçük Kabardey Bölgesini işgalden kurtardı. Bu arada Çerkesleri teşkilatlandırmak için büyük çaba sarf etti. Rus kuvvetleri 1791 Haziranında 2 tümen, 54 süvari bölüğü, 2 Kazak alayı, 150 top, sayısız cephane ile Anapa'yı aldı. Ağır yaralı halde Ruslara tutsak düşen İmam, Schlüsselburg kalesi zindanına kapatıldı. Sürekli zincire vurularak işkence altında tutulan Kafkas gazavatının büyük önderi, 13 Nisan 1794 günü vefat etti.

İmam Mansur, şu ilkeleri benimsemiştir: İlki fizikî, ikincisi ferdî-içtimaî, üçüncüsü ise ruhî öğelerdir. Fizik ve beden için şeriatı, fert ve cemiyet için tarikatı, ruh ve maneviyat için marifeti önerir. İmam Mansur Çeçenlerin, hatta cümle Kuzey Kafkasyalıların, o iki deniz arasındaki dağlık bölgede sıkışmış halkların, asla unutulmayacak mücahade ve mücadele şekli ile dünya tarihinde yer almalarını sağlamıştır. Mansur, mensup olduğu halka İslam dininin yüceliğini ve udsiyetini tattırmış mübarek bir insandır.                                                                                                                                                              LAZURİ