ANASAYFA

ANTİK TAO-KLARCETİ BÖLGESİ

Tao-Klarceti tarihsel Tao ve Klarceti bölgelerinin ortak adıdır. Tao-Klarceti, Türkiye’nin kuzeydoğu kesiminde yer alan Erzurum, Artvin, Ardahan ve Kars illerini kapsardı. Tao ve Klarceti, Kolkh kültürünün en önemli tarihsel bölgeleriydi ve Kolkh boğazından başlayıp Küçük Kafkaslara değin uzanıyordu. Tao, Klarceti ve Şavşeti, Arsiani (Yalnızçam) dağlarının batısında yer alıyordu. Doğuda ise Samtshe, Eruşeti, Cavakheti, Artaani ve Kola bulunuyordu. Bu bölgeler, Çoruh (Çorokhi) ve Kura (Mtkvari) akarsu vadilerini ve dağlarını kapsıyordu.

Bölgenin tarihi İ.Ö. 3.000 yılına, Tunç çağı’na kadar uzanır. İ.Ö. 1. binyılda, bölge Diaohi ve Kolkha devletlerince yönetilmiştir. Kartli Krallığı’nın ilk hükümdarı olan I. Parnavaz döneminde, İ.Ö. 302 de krallık toprakları bu yöreyi de kapsıyordu. İzleyen yüzyılarda Tao-Klarceti, Kartli ve Ermeni krallıkları arasında el değiştirdi. 7. yüzyılda Tao-Klarceti’yi Araplar istila ettiler.

Tao-Klarceti, doğu ve batıdaki büyük imparatorlukların her zaman ilgisini çekmişti, çünkü tarihsel İpek yolunun bir bölümü bu topraklardan geçiyordu. 9-11. yüzyıllarda Tao-Klarceti bölgesi, Bagratlılarca yönetildi. Bölge, 1008 yılında feodal devletlerin tek çatı altında birleşmesinde önemli rol oynadı. Tao-Klarceti mimari kalıntıları (kiliseler, manastırlar, köprüler ve kaleler) bugün de turistleri bölgeye çekmektedir.

Tao-Klarceti’de, kilise, manastır ve köprü gibi dini ve sivil mimarinin güzel örnekleri vardır. Bunların içinde en çok bilinenler şunlardır: Hahuli Manastırı, Oşki Kilisesi, İşhani Kilisesi, Bana Kilisesi, Parhali Kilisesi, Doliskana Kilisesi, Othta Kilisesi, Berta Manastırı, Opiza Manastırı ve Tbeti Kilisesi.

Bu bölge kültürel alanda çok eski sivil ve dini yapıtlarla zengin olmasına rağmen, çok kimsenin haberi yok. Tao-Klarceti bölgesinin adı turizm ve mimari açıdan dünyada duyulmuş olmadığı için, bölgeye gelen turistlerin sayısı çok az. Yeşil doğası ve bölgenin Hıristiyanlık tarihinden kalma tapınakları çok ilgi çekici. Kilise mimarisine ilgi duyanlar için bölge önemli dinsel eserlere sahip.

Şimdi harap halde olan bu eski tapınaklar, gelecek süreçte bu ana dek görülmemiş sayıda yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilecek. Böylelikle bölgenin de, bölge halkının da kültürü de ekonomisi de zenginleşecek.                                                                                                                                                              LAZURİ