ANASAYFA

AY-YILDIZ BERABERLİK SEMBOLÜDÜR

Bayrak, bir ülkenin ulusal sınırlarının ve o sınırlar içinde yaşayan insanların beraberliğinin sembolüdür. Bayrak ayrıca milletlerin varlıklarının ve bağımsızlıklarının nişanesidir. Rengi ve şekli yasa ile belirlenen bayrak, genellikle dikdörtgen biçiminde olur ve kumaştan yapılır.

Ay ve yıldız İslami semboller olmakla birlikte Anadolu’da İslam öncesi bir geçmişi de vardır. Bayrak 1793 yılında Sultan 3.Selim döneminde günümüz formlarına yaklaştı. Beş köşeli yıldız kullanımının geçmişi ise 1844 yılına kadar uzanır. Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüştüğünde birçok gelenek gibi bayrak da günümüze aktarıldı. 22.09.1983 tarih ve 2893 sayılı kanun ile de bayrağın şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usuller belirlendi.

Günümüzde bayrağında ay-yıldız bulunan ülkeler şunlardır:

Azerbaycan
Cezayir
Komor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Malezya
Moritanya
Pakistan
Singapur
Tunus
Türkiye
Türkmenistan
Özbekistan

Geçmişte veya günümüzde bayrağında ay-yıldız bulunan bazı topluluklar şunlardır:

Güneydoğu Kafkasya Cumhuriyeti
Karaçay Cumhuriyeti
Kuzey Kafkasya Emirliği
Kumuk Halkı
Belarus Tatar Halkı
İdel-Ural Halkı
Adige Halkı
Başkurt Halkı
Doğu Türkistan Halkı                                                                                                                                                              LAZURİ