LAZİSTANİŞİ LİVA

Lazistani ren, Lazepe na skidunan dixa, K’avk’asiaşi omjoregulva do Uçazuğaşi omjoreyulva p’ici yani Olandeyulva Anatolias na golaz’in geografiuri k’orta. Lazistani, mcveşi orapes K’olxetişi (K’olxa, K’olxis), emuşk’uleti Egrisişi no3’ile rt’u. K’orta, 1578 3’anaşakis...

Ambarişi naqona »


 
HALİT REFİĞİK ŞURİ KOMEÇU

Halit Refiği dibadu 5 Mirk’ani 1934-s İzmiris. Doçodinu maarta do oşkari doguroni Şişlişi Terakki Lises. İk’itxu Robert’i K’olecişi İncinerobaşi burmes. Notamamu malimuri servisi rezervuli zabitot K’oreas. Yeşiğu ekonaşis 8 mm-oni namtini filmepe. 1956-s Nijat Ozoni...

Ambarişi naqona »


 
TEŞKİLATİ MAXSUSA

Teşkilati Maxsusa ren Osmanuri dobadonaşi çodina vit 3’anas na ixandu mpuleri k’erk’elapeşen ar teri. Teşkilati Maxsusa k’ideri ren K’erk’ela İttihat do Terakkişi irişen 3xuneri fedai do akt’ivist’epeş k’elen. Xvala Meşrutiyetişi ognapus var, çkvadoçkva dulyape qu,...

Ambarişi naqona »


 
K'RONİURİ ZABUNOBA BEÇETİ

Zabunoba beçeti, p’icis do cinsuri burmes 3’k’unoni ulserepe, tolişi p’roblemepe do t’k’ebişi nişanepete na yeçkindun ar zabunoba ren. Zabunoba kianas nadiri iz’irennati Turkias umosi nadiri iz’iren. 1924 3’anas am zabunoba na otarifu Turki dermat’ologi Hulusi Behçetişi...

Ambarişi naqona »


 
İRANİŞİ İSLAMURİ RESP'UBLİK'A

İranişi İslamuri Resp’ublik’a (Comhuriye Eslamiye İran), Omjoregulva Asias na gedgin ar dobadona ren. Olandegulvas Azerbaycani do Armenia, olandes Zuğa Hazari, olandeyulvas Turkmenistani, yulvas Pakistani do Afganistani, gulvas Turkia do İrak’i, omjores Korfezi Basra...

Ambarişi naqona »


 
DUDNAZİRİ NECMETTİN ERBAKAN

Necmettin Erbakani dibadu 29 Gimua 1926 tariğis Sinop’is. Muşi baba ren hakimi Memet Sabri Begi, nana muşiti Kamer Xanumi. Baba muşişi cinci ren Kozani. Necmettin Erbakanik kogeç’k’u iptineri doguronis K’ayseris, baba muşişi tayiniş sebebite doçodinu T’amt’ras.

Ambarişi naqona »


 
NANANENATE GURAPA DO M3İKANOBAŞİ HAK'EPE

Nananenate Gurapa do M3ikanobaşi Hak’epe coxoni svara, Gamamçkumala Sorunişi Xalk’epeşi Tarixi do K’ult’ura seriaşen 2005 3’anas Mp’olis gamiçkvinu. Svaras gez’in st’at’iape am k’oçepeş k’elen noç’are: Ali İhsan Aksamaz,...

Ambarişi naqona »


 
DULYAMXVENU DO MAMRALE BUT'K'UCİ

But’k’uci ren bombola namuk na 3’opxups Apoideaşi familia zarişmsva-lonepeşi sort’is. Zarişmsvalonepes uğun doloxe muşis mt’k’oşa do ginz’enobaşa cerğvina do jur t’k’ubi şefafi zarişi formaş msvalepe. But’k’ucişi xuras uğun dudi,...

Ambarişi naqona »


 
ÇEÇEN İÇKERİAŞİ RESP'UBLİK'A

Çeçen İçkeriaşi Resp’ublik’a (ÇİR), K’avk’asiaşi didi germapeşi olandeş k’ele gedgimeri ren do olande muşis Stavrop’ol K’rayi do Kalmuk’ia, yulva do omjoreyulva muşis Dağistani, omjore muşis Okortule, gulva muşis İnguşia do Olande Osetia gudgin. Nananoğa...

Ambarişi naqona »


 
YEMBUZ'ĞİNALE CAXAR DUDAYEV

Çeçenistanis oxoşkveroba na mogapu Caxar Dudayevi dibadu Çeçenistanişi oput’e Yalxos, 15 İgrik’a 1944 tariğis. 23 K’undura 1944-s Sibiriaşa na uçvinu k’oçepeşa ak’atuşi, çkva vitoxut dğaleri bere rt’u. Beroba muşi golaxtu Sibiriaşi st’epepes dido meç’ireli şart’epete.

Ambarişi naqona »


 
AR FİLMİ: JUR NENA AR CAMUDANİ

Emre ren, universit’eşen ağangamaxteri ağanmarmordale ar mamgurapale. Denizliuri ren do Ege k’aixeşa kuçkin. Gulvaluri ren. Mara sup’rizi koren, namuk na eya çumers. Odulyoba şeni mendiçkvinen Yulva Anatolias germaloni ar oput’eşa. Aya ren ar Kurduli oput’e.

Ambarişi naqona »


 
P'AT'İ ŞURANİ MARA DİDO NARGONİ: LERİ

Leri (Allium sativum) ren k’romoni mzguda Alliaceaeşi familiaşen do Alliumişi sort’işen. Emus uğun 25 sm-şen 100 sm-şakis ar ginz’enoba. Muşi but’k’ape, m3’upe do let’aştudeni k’romis uğun şurani yaği. K’romi ren mzaxali...

Ambarişi naqona »


        VİK'İP'EDİ                 ZİT'APUNA                  MAK'ALEPE                   OK'OTKVALAPE                     DİALOGEPE                 METNEPE

        ŞİİREPE                      P'ARAMİTEPE            NOTKVAMEPE               BİOGRAFEPE                     GAMAÇKVAPE               GAZETAPE

        BİRAPAPE                  K'LİBEPE                      SURETEPE                     OK'OAMBARU             M A R G A L U R İ           T U R K U L İ