VİKİPEDİ
     SÖZLÜKLER
     MAKALELER
     SÖYLEŞİLER
     DİYALOGLAR
     METİNLER
     ŞİİRLER
     MASALLAR
     ATASÖZLERİ
     BİYOGRAFİLER
     YAYINLAR
     GAZETELER
     MÜZİKLER
     KLİPLER
     FOTOĞRAFLAR
     İLETİŞİM
     MEGRELCE

      © 2006-2013 kolkhoba.org

   VİKİPEDİ

   71•  Yetmişbirinci kuşak           01.02.13
   70•  Yetmişinci kuşak               01.12.12
   69•  Altmışdokuzuncu kuşak    01.10.12
   68•  Altmışsekizinci kuşak        01.08.12
   67•  Altmışyedinci kuşak          01.06.12
   66•  Altmışaltıncı kuşak            01.04.12
   65•  Altmışbeşinci kuşak          01.02.12
   64•  Altmışdördüncü kuşak      01.12.11
   63•  Altmışüçüncü kuşak         01.10.11
   62•  Altmışikinci kuşak            01.08.11
   61•  Altmışbirinci kuşak           01.06.11
   60•  Altmışıncı kuşak               01.04.11
   59•  Ellidokuzuncu kuşak        01.02.11
   58•  Ellisekizinci kuşak            01.12.10
   57•  Elliyedinci kuşak              01.10.10
   56•  Ellialtıncı kuşak                01.08.10
   55•  Ellibeşinci kuşak               01.06.10
   54•  Ellidördüncü kuşak           01.04.10
   53•  Elliüçüncü kuşak               01.03.10
   52•  Elliikinci kuşak                  01.02.10
   51•  Ellibirinci kuşak                 01.01.10
   50•  Ellinci kuşak                      01.12.09
   49•  Kırkdokuzuncu kuşak        01.11.09
   48•  Kırksekizinci kuşak            01.09.09
   47•  Kırkyedinci kuşak              01.07.09
   46•  Kırkaltıncı kuşak                01.05.09
   45•  Kırkbeşinci kuşak               01.03.09
   44•  Kırkdördüncü kuşak           01.01.09
   43•  Kırküçüncü kuşak               01.11.08
   42•  Kırkikinci kuşak                  01.10.08
   41•  Kırkbirinci kuşak                01.09.08
   40•  Kırkıncı kuşak                    01.08.08
   39•  Otuzdokuzuncu kuşak        01.07.08
   38•  Otuzsekizinci kuşak           01.06.08
   37•  Otuzyedinci kuşak             01.05.08
   36•  Otuzaltıncı kuşak               01.04.08
   35•  Otuzbeşinci kuşak              01.03.08
   34•  Otuzdördüncü kuşak          15.02.08
   33•  Otuzüçüncü kuşak             21.01.08
   32•  Otuzikinci kuşak                01.01.08
   31•  Otuzbirinci kuşak               15.12.07
   30•  Otuzuncu kuşak                 19.11.07
   29•  Yirmidokuzuncu kuşak       22.10.07
   28•  Yirmisekizinci kuşak           01.10.07
   27•  Yirmiyedinci kuşak             15.09.07
   26•  Yirmialtıncı kuşak               01.09.07
   25•  Yirmibeşinci kuşak             15.08.07
   24•  Yirmidördüncü kuşak          01.08.07
   23•  Yirmiüçüncü kuşak             15.07.07
   22•  Yirmiikinci kuşak                01.07.07
   21•  Yirmibirinci kuşak               15.06.07
   20•  Yirminci kuşak                    01.06.07
   19•  Ondokuzuncu kuşak           15.05.07
   18•  Onsekizinci kuşak              01.05.07
   17•  Onyedinci kuşak                 15.04.07
   16•  Onaltıncı kuşak                   01.04.07
   15•  Onbeşinci kuşak                 01.03.07
   14•  Ondördüncü kuşak             18.02.07
   13•  Onüçüncü kuşak                 22.01.07
   12•  Onikinci kuşak                    01.01.07
   11•  Onbirinci kuşak                  12.12.06
   10•  Onuncu kuşak                    22.11.06
   09•  Dokuzuncu kuşak               01.11.06
   08•  Sekizinci kuşak                  11.10.06
   07•  Yedinci kuşak                     18.09.06
   06•  Altıncı kuşak                       24.08.06
   05•  Beşinci kuşak                     29.07.06
   04•  Dördüncü kuşak                 27.06.06
   03•  Üçüncü kuşak                     18.05.06
   02•  İkinci kuşak                        25.04.06
   01•  Birinci kuşak                      01.04.06