ŞİMŞİR KOKAN KÖY: AZLAĞA

Azlağa güzel köydür, şimşir kokusu var-dır denir, gerçekten de öyledir. Şimşir, çiçek açtığında doyumsuz kokusu insana sevinç verir. Şimşir, düzenli sahili, Dola-kala, güvercin avcılığı, Sultan Selim dağı, Kemalpaşa yolu, eğitimli insanlarının çok-luğu gibi özellikler Azlağa ile sıkıca...

Haberin devamı »


 
AYDINLIK ATEŞİ: CHE GUEVARA

Latin Amerikalı gerilla savaşçısı ve teoris-yen olan Che, 1928’te Arjantin'in önemli şehirlerinden Rosario'da doğdu. Asıl adı Ernesto Guevara de la Serna’dır. Che, iki yaşında küçücük bir bebek iken ilk astım krizine yakalandı. Öldüğü güne kadar bu hastalıktan sıkıntı çekti. Yüksek...

Haberin devamı »


 
TEMEL SPOR DALI: JİMNASTİK

Jimnastik, dayanıklılık, kuvvet, esneklik, çeviklik, koordinasyon ve vücut kontro-lünü geliştirme amacıyla yerde veya aletler üzerinde yapılan fiziksel aktivite-lerdir. Jimnastik, tüm sporlar içinde atle-tizm ve yüzme ile birlikte üç temel daldan birisidir. Jimnastik, Eski Yunan,...

Haberin devamı »


 
PSİKOZ ALAMETİ: PARANOYA

Paranoya, karmaşık bir ruhsal hastalıktır. Genellikle bir psikoz yani akıl hastalığı belirtisidir. En çarpıcı belirtileri hezeyan-lardır. Paranoyaklar, sürekli olarak komşuları, birtakım garip “yaratıklar”, hatta Merihliler olabilecek bir grup “kötünün” tehdidi altında bulundukları...

Haberin devamı »


 
"İSTEDİĞİ RUSYA'YI YARATTI"

Muhafazakar eğilimiyle bilinen saygın İngiliz gazetesi The Daily Telegraph’ta yayınlanan bir başyazıda, Putin döne-minde Rusya’nın yeni yönelimleri ele alındı. Makalede, Yeltsin iktidarından devraldığı Rusya’yı nasıl istediği şekle büründürdüğü anlatılıyor. Makale,...

Haberin devamı »


 
ROMANYA VE BULGARİSTAN AB'DE

Romanya ve Bulgaristan, AB'ye resmen üye olmalarını havai fişeklerle kutladı. Romanya ve Bulgaristan’ın da birer par-çası haline gelmesiyle, Avrupa Birliğine üye ülkelerin sayısı 27'ye yükseldi. Çoğu kişi Bulgaristan ve Romanya’nın katılımı-nı, Polonya ve dokuz ülkenin Avrupa...

Haberin devamı »


 
LAZCA ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK!

“Lazca-Türkçe/Türkçe-Lazca Ansiklopedik Sözlük”, Faruk Benli adıyla Kebikeç Yayınları tarafından 2004 yılında yayın-landı. Mehmet Ölmez tarafından yayına hazırlanan kitap, Türkiyeli Lazlar tarafın-dan yapılan üçüncü sözlük denemesi. “10.000’e yakın Lazca, 3.500’e yakın...

Haberin devamı »


 
KURTLARIN SOYU TÜKETİLDİ

Kurt (Canis lupus), köpekgiller (Canidae) familyasının en yaygın türüdür. Köpek bir alt türü olarak kurdun yakın akrabasıdır. Kurt, dünyanın çeşitli kültürlerinde mitoloji kahramanıdır. Bazen insana dost, bazen de düşmandır. “Kırmızı Şapkalı Kız” masalında kötülüğün sembolüdür.

Haberin devamı »


 
DİKTATÖRLER VE AKIBETLERİ

Irak'ın, Amerika Birleşik Devletleri tara-fından devrilen Devlet Başkanı Saddam Hüseyin asılarak idam edildi. Tanınmış bazı diktatörlerin akıbetleri ise şöyle: İktidardayken Ölenler: Joseph Stalin: 30 yıldan fazla Kremlin'in ev sahibi olan Sovyetlerin bir numaralı ismi Stalin,...

Haberin devamı »


 
YUNAN HALKININ BAKIŞI DEĞİŞİYOR

Yunanistan'ın Türkiye'ye bakışı değişiyor. Önceki anketlerde yüzde 75'ten fazlasının Türkiye'yi Avrupa Birliği içinde isteme-diğini söyleyen Yunanların, yeni yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, yüzde 38'inin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini desteklediği ortaya çıktı.

Haberin devamı »


 
TEZHİP, KAĞIDA LEZZET KATIYOR

Arapçada “altınlama, yaldızlama” anlamı-na gelen eski bir süsleme sanatıdır. Fakat tezhip yalnız altınla değil boya ile de yapılır. Daha çok yazma kitapların sayfa-larını, hat levhalarının kenarlarını süsle-mede kullanılmıştır. Tezhip doğuda olduğu kadar batıda da uygulama alanı...

Haberin devamı »


 
SAFRANSIZ SAFRANBOLU

Safran, Latince adıyla “crocus sativus,” soğanlı bir bitkidir. Safran bir bitkidir, ancak altın kadar değerlidir. Daha doğru söyleyişle, çok pahalı olan bir bitkidir. Pahalı olduğu için de, sahtekârlığı çok yapılan bir bitkidir. Çok kuvvetli bir rengi vardır. Onun için, bir gram safran,...

Haberin devamı »


        VİKİPEDİ                   SÖZLÜKLER                  MAKALELER                   SÖYLEŞİLER                     DİYALOGLAR                 METİNLER

        ŞİİRLER                      MASALLAR                   ATASÖZLERİ                 BİYOGRAFİLER               YAYINLAR                     GAZETELER

        MÜZİKLER                  KLİPLER                       FOTOĞRAFLAR              İLETİŞİM                           M E G R E L C E               L A Z C A