OGNİ SKANİ NENA!

Ogni skani nena! (Duy kendi sesini!/Anla kendi dilini!) Türkiyeli Lazların yayımla-dığı ilk kültür dergisidir. İstanbul’da yayımlanan derginin sahipliğini ve sorum-lu yazı işleri müdürlüğünü Mehmedali Barış Beşli, yayın yönetmenliğini Ahmet Hacaloğlu...

Haberin devamı »


 
BESTECİ ALEKSANDRE BASİLAİA

Ünlü besteci Aleksandre Basilaia 11 Mart 1942’de doğdu. Aleksandre Basilaia, Tiflis Devlet Konservatuarı kontrbas bölü-münde okudu. Daha sonra da 1963’te Sovyet Gürcistan’ında sahneye çıktı. Ünlü müzik grubu “İveria”ya önderlik ediyordu. Bu grup Gürcistan’daki...

Haberin devamı »


 
DİRENİŞ DİLİ AVARCA

Avarca (Ma'arul mats: Dağlı dili), çoğunluğu Dağıstan'da yaşayan Avarların anadilidir. Kuzeydoğu Kafkas dillerinin Nakh-Dağıstan dilleri öbeğine bağlıdır. Dağıstan Cumhuriyeti'nin resmî dillerin-den biri olan Avarca, ülkenin konuşulan en yaygın yerli dilidir. Rus- Kafkas...

Haberin devamı »


 
BULANTI VE KUSMA

Bulantı ve kusma yalnız sindirim sistemi hastalıklarını ilgilendiren bir belirti değildir. Vücutta gelişen çeşitli hastalık ve bozukluklar bu iki belirtiye yol açabilirler. Mide bulantısı, karşı konulmaz bir kusma duygusudur. Kusma ise mide içindeki maddelerin karın kaslarının...

Haberin devamı »


 
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ

Yunanistan Cumhuriyeti (Elliniki Dimok-ratia), Güneydoğu Avrupa'da Balkan Yarımadasının güney ucunda yer alan bir ülkedir. Kuzeyden Arnavutluk, Makedon-ya ve Bulgaristan, doğudan Türkiye, güneydoğudan Ege denizi, güneyden Akdeniz ve batıdan İyon denizi ile...

Haberin devamı »


 
BAKAN HÜSEYİN HÜSNÜ ÇAKIR

Hüseyin Hüsnü Çakır, 1892'de Hopa'da doğdu. Hopalı Çakıroğulları ailesindendir. İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1913'te Mülkiye Mektebini bitirdi. Aynı yıl Maliye Nezareti Varidat Umum Müdürlüğü 4. Sınıf Kâtipliği ile memurluğa başladı. 1915'te Divan-ı...

Haberin devamı »


 
ÇEÇEN ATASÖZLERİ
(NOXÇİYN KİCANAS)

Çeçen Atasözleri (Noxçiyn Kicanas), Çardak Kültür Derneği’nin ilk yayını olarak 2003 yılında İstanbul’da yayımlandı. Derlemesi, hazırlaması ve çevirisi merhum Tarık Cemal Kutlu tarafından yapılan kitabın kapak...

Haberin devamı »


 
İNATÇI KEÇİ

Keçi, boynuzlugiller (Bovidae) familyasın-dandır. Bu familyanın sığırlar (Bovinae) alt familyasından Capra cinsini oluşturan memelilere bu ad verilir. Çevik ve zariftir. Sarp yamaçlara kolayca tırmanır. Patika ve uçurum kenarlarında dolaşmaktan korkmaz. Bu sebeple zor...

Haberin devamı »


 
İKİNCİ ÇEÇENİSTAN CİHADI

İkinci Çeçenistan cihadı, 1999 yılının Ekim ayında Rusya silahlı kuvvetlerinin Çeçenistan’ı yeniden işgal etmesi üzerine başlamıştır. 1996 yılı Ağustos ayında yapılan Hasavyurt antlaşmasının ardından 12 Mayıs 1997'de Ruslarla Çeçenler yeni bir anlaşma daha...

Haberin devamı »


 
ŞEHİD ABDULHALİM SADULLAYEV

Şeyh Abdulhalim Sadullayev 1967 yılında Caharkale’nin 12 kilometre uzağında bulunan Argun şehrinde doğdu. Argun (Ustradgala) şehrini kuran Ustradoy aşiretine bağlıdır. Ünlü Çeçen din adamlarından eğitim aldı. Çeçenistan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde...

Haberin devamı »


 
BİR FİLM: "ER RYAN'I KURTARMAK"

İkinci Dünya Savaşı, Normandiya cephesindeyiz. Askerlerin ölüm haber-lerini ailelerine uygun bir şekilde bildir-meye görevli askeri ofisin amiri bir trajediye tanık olur. Aynı soyadı taşıyan, aynı anne ve babanın üç oğlunun savaşta öldüğünü görür. Aynı ailenin dördüncü...

Haberin devamı »


 
BESLEYİCİ ZEYTİN

Zeytin (Olea europaea), zeytingiller (Oleaceae) familyasındandır. Ağacı çok heybetlidir. Odunu ise çürümeye karşı dayanıklıdır. Meyvesi yenen ve Akdeniz ile Marmara iklimine uygun bir ağaç türüdür. Zeytin boylu bir çalıdır. Bazen de 10 metre kadar büyüklükte, sık dallı...

Haberin devamı »


        VİKİPEDİ                   SÖZLÜKLER                  MAKALELER                   SÖYLEŞİLER                     DİYALOGLAR                 METİNLER

        ŞİİRLER                      MASALLAR                   ATASÖZLERİ                 BİYOGRAFİLER               YAYINLAR                     GAZETELER

        MÜZİKLER                  KLİPLER                       FOTOĞRAFLAR              İLETİŞİM                           M E G R E L C E               L A Z C A