LAZCA METİNLER (YOSEF KİPŞİDZE)

Profesör Yosef Kipşidze tarafından derlenen Lazca Metinler, 1939 yılında Tiflis’te yayımlandı. SSCB Bilimler Akademisi Gürcistan Şubesi, Niko Marr Dil Tarih ve Kültür Enstitüsü yayını olan eserin redaktörlüğünü Prof. Arnold Çikobava, tashihini Ş. Çumburidze yaptı.

Haberin devamı »


 
BEDİÜZZAMAN SAİD KURDÎ

Bediüzzaman Said Kurdî, 1876'da Bitlis vilayetine bağlı Hizan ilçesi Nurs köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunda çevre-sindeki medreselerde eğitim gördü. Kendisinde görülen harikulade zekâ ve hafıza sebebiyle önceleri Molla Said-i Meşhur diye tanındı. Daha sonra...

Haberin devamı »


 
KÜLTÜR DİLİ RUSÇA

Rusça (Russkiy yazyk), Slav dillerinden, Avrasya'da yaygın olarak konuşulan bir dildir. Rusça; Belarusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesinin Slav dilleri grubunun Doğu Slav dilleri alt grubunu oluşturur. 20. yüzyılda politik açıdan önemli bir dil olan Rusça,...

Haberin devamı »


 
TORTUM ŞELALESİ

Tortum şelalesi, Erzurum’da Tortum çayının üzerinde oluşan Tortum gölünün sonunda bulunan bir şelaledir. Oluşumu açısından dünyanın ikinci, yüksekliği bakımından ise dünyanın üçüncü şelalesidir. Tortum gölü, 1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü...

Haberin devamı »


 
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ

Pakistan İslam Cumhuriyeti (İslami Cumhuriye Pakistan), güney Asya'da bir ülkedir ve Umman denizine 1.046 km kıyısı vardır. Kuzeybatısında ve batısında Afganistan, kuzeydoğusunda Çin, doğusunda Hindistan ve güneybatısında İran vardır. Nüfus bakımından dünyada...

Haberin devamı »


 
KUL HİMMET

Kul Himmet, 16. yüzyılda yaşamış bir halk ozanıdır. Asıl adı İbrahim’dir. Ölüm ve doğum tarihleri belli değildir. Mezarı, doğduğu yer olan Tokat iline bağlı Almus ilçesinin Varzıl köyündedir. Alevi-Bektaşi mezhebinin Erdebil tekkesine bağlı Safeviye kolundan olduğu öne sürülür.

Haberin devamı »


 
BALKANLARDA TÜRKÇE YER ADLARI KILAVUZU

Araştırmacı-yazar Mehmet Türker Acaroğlu tarafından derlenen “Balkan-larda Türkçe Yer Adları Kılavuzu”, IQ Kültür Sanat Yayıncılık araştırma-inceleme dizisi kapsamında, Ağustos 2006 tarihinde İstanbul’da yayımlandı.

Haberin devamı »


 
UZUN BACAKLI DEVE

Deve, devegiller (Camelidae) familya-sının Camelus cinsini oluşturan iki evcil hayvan türünün ortak adıdır. Develer yük ve binek hayvanı olarak kullanıldığı gibi, yünü, sütü, derisi ve eti için de beslenir. Yalnızca evcil türleriyle tanınan bu hayvanların yabanıl atalarından...

Haberin devamı »


 
KEŞMİR SORUNU

Keşmir, Hindistan, Pakistan ve Çin'in sınırlarında dağlık bir bölgedir. Himalayalar'ın batı ucunun güneyindeki vadi bu adla anılmıştır. Bölgede üretilen Kaşmir adlı kumaşın ismi de buradan gelmektedir. 1947'de Britanya'dan bağımsızlığı kazandığında nüfusunun...

Haberin devamı »


 
MUHAMMED İKBAL

Muhammed İkbal, Pakistanlı İslam âlimi, şair, filozof ve politikacıdır. Şiirleri çağdaş Urdu ve Fars edebiyatının en önemli yapıtlarındandır. Allâme İkbal olarak da bilinir. Hindistan'daki Müslümanların bağımsızlık mücadelesine ilk defa dile getiren kişidir. 9 Kasım...

Haberin devamı »


 
BİR FİLM: GELECEK UZUN SÜRER

Gelecek Uzun Sürer filmi, sağlam bir siyasal temele oturan ve yaşanamayan bir gönül hikâyesidir. Üniversitede müzik araştırmaları yapan Sumru, biraz Kürtçe, biraz da Hemşince (Ermenicenin bir diyalekti) konuşabilen, azınlık sorunlarına ilgi duyan, Yaşar Kemal'in bir kitabında...

Haberin devamı »


 
ORMANLARIN GÜLÜ KOMAR

Ormangülü, fundagiller (Ericaceae) familyasından Rhododendron cinsinin çeşitli türlerini içeren çiçekli bitkilerin ortak adıdır. Ormangülleri de tıpkı yakın akrabası olan açalyalar gibi park ve bahçelerde yetiştirilen değerli süs bitkileridir. Bu cinse bağlı türlerin...

Haberin devamı »


        VİKİPEDİ                   SÖZLÜKLER                  MAKALELER                   SÖYLEŞİLER                     DİYALOGLAR                 METİNLER

        ŞİİRLER                      MASALLAR                   ATASÖZLERİ                 BİYOGRAFİLER               YAYINLAR                     GAZETELER

        MÜZİKLER                  KLİPLER                       FOTOĞRAFLAR              İLETİŞİM                           M E G R E L C E               L A Z C A