İKİ ÜLKESİ OLAN KÖY: SARPİ

Sarp köyü... Nam-ı diğer iki ülkesi olan köy. Sarp, Karadeniz sahilinin bitiminde, dünyada eşine benzer güzellikte fazla bulunmayan köylerden biridir. Gürcüstan ile sınır komşusu, yeşilin ve mavinin bir arada olduğu, Türkiye’nin denizle beraber sınır kapısı olan tek yeridir.

Haberin devamı »


 
MALCOLM X, YOLUN DEVAM EDİYOR!

Amerika da Kuzey-Güney savaşından sonra en önemli olay, şüphesiz Müslü-manlıktır. Müslümanlık denilince de akla ilk gelen Malcolm X’tir. Malcolm X, sadece bir Müslüman değil; mensubu bulunduğu toplumun yani Amerikalı siyahların sorun-larının tercümanı...

Haberin devamı »


 
GELENEKSEL DEVE GÜREŞLERİ

Geleneksel deve güreşlerinin geçmişine ilişkin sağlıklı bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, deve güreşinin ilk defa iki yüzyıl kadar önce, Hıdırbeyli köyünde yapıldığı da söylenmektedir. Tire ve çevre yerleşim birimlerinde yapılan deve güreşlerinin en azından 2. Mahmut...

Haberin devamı »


 
DENGE BOZUKLUĞU: ATAKSİ

Ataksi, denge bozukluğuyla ve hareketler arasındaki uyumun bozulmasıyla sonuç-lanan bir sinir sistemi hastalığıdır. Hareketler arasındaki uyum, sinir siste-minin değişik bölgelerine bağlı olduğun-dan ataksi, çeşitli biçimlerde ve değişik hastalıklar sonucu ortaya çıkabilir.

Haberin devamı »


 
SARPULİ.ORG YAYINA BAŞLADI

Bir halkı oluşturan en önemli etken dildir, sonra tarih, kültür gibi kıstaslar gelir. Fakat dilin varlığı farklıdır, dili ölmüş halk, bütün nüfusu ölmüş gibidir, yeryüzünden silinmiş halk gibidir. Onun için kültürel ve yerel çalışmaların anadil düzeyinde çok önemi vardır. Bu işin destekçileri,...

Haberin devamı »


 
KİMLİĞİNİ ARAYAN ÜLKE: MOLDOVA

19. yüzyılın başlarında sürekli Romen ve Rus idareleri arasında el değiştiren Moldova, 2. Dünya savaşından sonra Sovyetler Birliği’ne üye bir devlet olarak 1990’lı yılların başlarına kadar varlığını devam ettirmiştir. Bu zaman zarfında Rusların egemenliği ve Rus dilinin...

Haberin devamı »


 
LAZCA ŞİİR KLASİĞİ: ŞURİMŞİNE

Münir Yılmaz Avcı tarafından yazılan “Şurimşine” adlı eser, Kurye Yayınlarınca Ağustos 1999’da yayınlandı. Lazca serisinin ikinci kitabı olan Şurimşine, Türkiyeli bir Laz tarafından kaleme alınan en geniş kapsamlı şiir kitabı olma özelliği taşıyor. Kitapta Lazca şiirlerin yanı sıra...

Haberin devamı »


 
İKTİDAR SEMBOLÜ: ASLAN

Aslan kedigiller (Felidae) familyasından-dır. Et yiyen memeli bir hayvan türüdür. Aslanlar, filmler ve çizgi romanlardan öğrendiğimiz gibi sık ormanlarda yaşa-maz. Orada yaşamayı sevmez. Uzun otlar bulunan, az ağaçlı, açık arazileri severler. Bir zamanlar Avrupa, Asya ve...

Haberin devamı »


 
KARADENİZ SAHİL YOLU NİHAYET AÇILDI

Ulusal ve uluslararası ekonomik ve ticari ilişkiler ancak, taşımacılık sayesinde gerçekleşebilir. Taşımacılık sektörünün ilk ve en önemli koşulu ise, ulaştırma altyapısıdır. Gelişmiş bir altyapı sistemi tesis edilmeden iç ve dış ticaretten,...

Haberin devamı »


 
HIRİSTİYAN TÜRKLER: GAGAUZLAR

1989 nüfus istatistiklerine göre eski Sovyetler Birliği sınırları içinde sayıları 197.164'tür. Bulgarlar, Gagauzları “Türkleşmiş Bulgar” kabul ettikleri için Bulgar istatistikleri bu konuda sessiz kalmakta, bu sebeple de Bulgaristan’daki sayılarını tespit etmek mümkün...

Haberin devamı »


 
GÖLGELERİN GÜCÜ ADINA
"HACİVAT VE KARAGÖZ"

Gölge oyununun kökeninin Çin olduğu söylenir. Eski Türklerin Çin ile yakın yaşamaları sebebiyle gölge oyunu sanatını onlardan öğrendikleri de anlatılır. Uygur ve Budist duvar resimlerindeki karakterler Çin gölge oyununda da...

Haberin devamı »


 
BAĞLILIĞIN SİMGESİ: AKİDE ŞEKERİ

Bizim için tatlının ve şekerin özel bir anlamı vardır. Tatlıyı çok severiz. Günümüzde pek çok şeker çeşidi bulunsa da geleneksel bir şeker var: akide şekeri. Özel tadı ve kokusuyla, akide şekerini üç yüz yıllık bir geçmişi var. Günümüzde yüzlerce şeker çeşidi...

Haberin devamı »


        VİKİPEDİ                   SÖZLÜKLER                  MAKALELER                   SÖYLEŞİLER                     DİYALOGLAR                 METİNLER

        ŞİİRLER                      MASALLAR                   ATASÖZLERİ                 BİYOGRAFİLER               YAYINLAR                     GAZETELER

        MÜZİKLER                  KLİPLER                       FOTOĞRAFLAR              İLETİŞİM                           M E G R E L C E               L A Z C A