KOLKHOBA.ORG 3 YAŞINDA

Kolkh kimliğine ve bu kimliğin dilleri Lazca ve Megrelceye destek olmak için yayınını sürdüren sitemiz “kolkhoba” 3 yaşında. Kolkh kültürü mirasçılığı ve Kolkh dillerinin emanetçiliği bilinciyle davranan sitemiz, sorumlu yayıncılık örneği vermeye devam ediyor.

Haberin devamı »


 
PROFESÖR GEORGE ELİAVA

George Eliava, 13 Ocak 1892’de, Batı Gürcistan’daki Saçkhere adlı köyde doğdu. 1909’da Novorosiisk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1912- 1914 yılları arasında, Genevre Üniversitesinden de diploma aldı. 1916’da Moskova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

Haberin devamı »


 
ZENGİN DİL ADİGECE

Adigece (Adigebze), Kuzeybatı Kafkas dillerinin Abhaz-Adige grubuna dâhildir. Adige dili, Batı Çerkeslerinin (Abzeh, Şapsığ, Çemguy, Bjeduğ, Hatukay vd.) konuştuğu “Batı Adige” (Ç’ahe); Doğu Çerkeslerinin (Kabardey ve Besleney) konuştuğu “Doğu Adige” (Şhağ)...

Haberin devamı »


 
PARAZİTER HASTALIK UYUZ

Uyuz, sarkoptların deri altına yerleş-mesiyle oluşan, her yaş insanda görülebilen, çok bulaşıcı, şiddetli kaşıntılı paraziter bir hastalıktır. Uyuz böceği, (Sarcoptes Scabiei Von Hominis) ancak bir mikroskop ya da büyüteç yardımı ile görülebilecek büyüklüktedir ve tüm...

Haberin devamı »


 
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ

Gürcistan Cumhuriyeti, Karadeniz’in doğu kıyısında, Güney Kafkasya’da yer alır. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri olan Gürcistan'ın batısında Abhazya Cumhu-riyeti, kuzeyinde Rusya Federasyonu, güneyinde Azerbaycan ve Ermenistan ve güneybatısında Türkiye yer alır.

Haberin devamı »


 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT

Yıldırım Akbulut 1935 yılında Erzincan’da doğdu. Babası Ömer Bey, annesi Rabia Hanımdır. Babası, PTT memuru olduğu için Türkiye’nin çeşitli yerlerinde okudu. İlkokulu Eskişehir’de, ortaokulu Samsun’da, liseyi Erzincan’da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni...

Haberin devamı »


 
GÜRCÜSTAN'DA ETNOGRAFİK YOLCULUK

Tiflis Üniversitesi’nin 1998 yılı yayını olan kitap, Kasım 1999’da Çiviyazıları yayınevinin Mjora dizisi tarafından İstanbul’da yayımlandı. Otar Miminoşvili-nin kaleme aldığı, Gürcüceden Türkçeye Hacer Özkan’ın (İremadze) çevirdiği...

Haberin devamı »


 
KAZLAR GRUP HALİNDE UÇARLAR!

Ördekgiller familyasından olan kazlar, gri ve beyaz tüylü, kuğudan küçük, ördekten büyük, erkek ve dişisi aynı büyüklükte, perde ayaklı, yassı gagalı, çoğu otçul kuşlardır. Yeryüzünün bütün sulak bölgelerinde yaşarlar. Ömürleri 20- 30 yıl kadardır. Evcil ve yabanileri vardır.

Haberin devamı »


 
KABARDEY-BALKAR CUMHURİYETİ

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya’da adını bu cumhuriyette yaşayan Kabardeyler ve Balkarlardan alan, Rusya Federasyonu’nu oluşturan federe cumhuriyetlerden biridir. Kafkas dağlarının kuzey eteklerinde, Terek ırmağı havzasında yer alan cumhuriyet...

Haberin devamı »


 
TKF KURUCUSU BİR LAZ:
OSMAN TOPÇUOĞLU

Çarlık zamanında, Osmanlı ülkesinin Karadeniz kıyılarında yaşayan ve bu ülkenin vatandaşı Lazlar, Çerkesler, Gürcüler ve Türklerin çalışma ve pazaryeri o günün Rusya’sı idi. Bu sebeple Batum, Poti, Zugdidi,...

Haberin devamı »


 
BİR FİLM: KOMSER ŞEKSPİR

Filmde Kadir İnanır'ın canlandırdığı komser çok sert bir insandır. Herkes onun gazabından korkar. Özellikle de kanun kaçakları. Ancak komser de bir babadır. Bir kızı vardır. Komserin kızı bir yarışmaya girmek ister. Çok geçmeden kızının kanser olduğunu öğrenir.

Haberin devamı »


 
OSMANLI HALI SANATI

Hunların milattan önceki yıllarda “Gördes düğümlü” halı tekniğine sahip oldukları, Altay dağları eteklerinde, Güney Sibirya, Pazırık kazılarında bulunan halılardan anlaşılmıştır. İslâmiyet döneminde Abbasilerden kalma geometrik desenli halı parçaları arasında, Doğu Türkistan...

Haberin devamı »


        VİKİPEDİ                   SÖZLÜKLER                  MAKALELER                   SÖYLEŞİLER                     DİYALOGLAR                 METİNLER

        ŞİİRLER                      MASALLAR                   ATASÖZLERİ                 BİYOGRAFİLER               YAYINLAR                     GAZETELER

        MÜZİKLER                  KLİPLER                       FOTOĞRAFLAR              İLETİŞİM                           M E G R E L C E               L A Z C A